Feil håndtering av brukte ventilasjonsfiltre og feil rutiner under filterbytte, kan føre til at både servicepersonell og brukere av bygget blir utsatt for helsefare. Derfor må du alltid ta klare forholdsregler når du skal skifte filter i ventilasjonsanlegg.

Fra- og tilluft i ventilasjonsanlegg er generelt sett ikke regnet som smittebærer for virus, men avtrekksluft fra for eksempel sykehus, isolat og laboratorier, har større risiko for spredning.

Derfor må servicepersonell alltid ta helt spesielle forholdsregler ved ventilasjonsservice i denne typen lokaler. I tillegg må jobben alltid utføres av kvalifisert personell som har spesialkompetanse på renromsfiltrering.

På bakgrunn av koronautbruddet i 2020 kom Foreningen Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE) med forslag til felles retningslinjer for filterskifte.

Les også: Hvordan bytte filter i ventilasjonsanlegg

Retningslinjene som ble utarbeidet er generelle, og gjelder uansett om det er “normale” tider eller store sykdomsutbrudd i samfunnet.

Grunnen til at retningslinjene er generelle, er at luftfiltre har som oppgave å fange uønskede partikler, gasser og annen forurensninger i luften. Det samles derfor opp en del forurensninger i luftfiltre. Om ikke luftfiltret behandles på riktig måte når det byttes, kan det frigjøres helseskadelig forurensning

Vurder risikoen

Det første som den som skal bytte filter alltid må gjøre, er å foreta en risikovurdering. Dette må gjøres før du begynner på servicejobben.

Ulike typer lokaler krever ulike typer forholdregler. Og forskjellige nivåer krever forskjellig beskyttelse, både for ventilasjonstekniker, omgivelse og miljø

Ved spesielle avtrekk fra f.eks. laboratorium, isolater, sykehus, industri, mm. må du gjøre egne risikovurderinger og klassifiseringer.

Dette er de generelle forholdene som må avklares i en risikovurdering, uansett om det er snakk om sykdomsutbrudd eller normale arbeidssituasjoner:

 • Hvilke forurensninger finnes i luftfilteret – partikler, bakterier, virus, gasser?
 • Hvor stor mengde forurensninger kan bli frigjort ved skifte, nedpakning og transport?
 • Hvor skadelig er forurensningen?
 • Hvordan er de fysiske forholdene der du skal bytte filter: adkomst, plass og tilgjengelighet for skifte?
 • Hvor god ventilering er det på plassen?
 • Hvordan har du tenkt å behandle og transportere brukte luftfilter til avfall/forbrenning?
 • Hvem kan komme i kontakt med luftforurensningen (tekniker, oppdragsgiver)?
 • Hvilket utstyr er nødvendig for tilstrekkelig forsegling av brukt filter, og hva er tilgjengelig av beskyttelsesutstyr?

Bruk riktig beskyttelse

Etter at du har vurdert risiko og tilgjengelig utstyr, kan du begynne på selve servicejobben.

Målinger som er utført i lokaler ved et typisk filterskift, viser at konsentrasjon av støv i lufta er lavere enn hygieniske grenseverdier. Men brukte filter kan inneholde store mengder forurensninger som kan gi helseskade etter direkte kontakt, eller hvis forurensningene blir frigjort.

Ukjente stoffer og uforsiktig håndtering er en potensiell helserisiko. Derfor bør du alltid bruke engangskjeledress, støvmaske og hansker.

Når det gjelder støvmaske, anbefaler VKE at du bruker støvmaske i minimum klasse P2 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D) når du skal ta brukte luftfilter ut av filterskapet/filterveggen. Dette er fordi det kan være helsefarlige stoffer i det støvet som er samlet opp i filteret

Unngå spredning av forurensning fra brukte filtre

Det er også viktig å huske på at forurensning fra brukte ventilasjonsfiltre kan bli frigjort til omgivelsene dersom de blir håndtert feil etter at de er tatt ut av filterskapet/filterveggen.

VKE anbefaler derfor at du etter demontering alltid skal legge brukte filtre i egne plastsekker for å unngå spredning:

 • Legg brukt filter forsiktig i egne avfallssekker
 • Lukk plastposene forsvarlig, slik at støv ikke frislippes under transport til deponi/forbrenningsanlegg
 • Ikke rist eller håndter det brukte filteret før du har lagt det i avfallssekk

VKE anbefaler også at det kun blir benyttet luftfiltre fra  seriøse filterleverandører som kan dokumentere luftfilterets klassifisering (EN-ISO 16890), egenskaper og sertifikater. Dette er for å redusere risikoen for at brukere av bygget utsettes for helsefare

Her kan du laste ned anbefalingen fra VKE (ekstern lenke)