Salgs- og leveringsbetingelser

Sist oppdatert: 01. Januar 2022

Anvendelse

Disse standard salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse for alt salg fra INTERFIL AS, såfremt ikke annet er avtalt særskilt mellom partene.

Ordre/bestilling

Ved bestilling før kl. 10.00, vil lagerførte varer normalt ekspederes samme dag. Kjøper er ansvarlig for at det oppgis eventuelle referanser, rekvisisjonsnummer, bestillingsnummer og andre relevante opplysninger som kreves for at levering og fakturering skal skje uten unødig opphold og arbeid.

Pris/frakt

Alle priser er oppgitt eksklusiv mva. Ved ordre på netto fakturaverdi over kr. 4 600,- sendes varene fraktfritt innen fastlands-Norge (gjelder ikke Svalbard). For ordre under kr. 4 600,- tilkommer netto frakttillegg på kr. 360,-.

MyPack-forsendelser belastes med kr. 75,- der mottaker er privatperson med levering Post i butikk.

Filterbokser leveres fra lager Skjåk og frakt tilkommer uavhengig av ordrestørrelse, og beregnes i hvert tilfelle. Selger kan endre prisene på bakgrunn av endringer i valutakurser m.m.

Det tas forbehold om skrivefeil i prislisten, og om senere pris- og produktendringer.

Betaling

Standard betalingsbetingelser er 20 dager etter fakturadato. Etter forfall belastes 12 % rente pr. år. Ved purring/inkassovarsel påløper gebyr iht. “Forskrift til inkassoloven”. Forbehold om kontantsalg ved mislighold eller dårlig kredittverdighet.

Leveringstid

Leveringstiden fra fabrikk er normalt 1-3 dager fra bestilling er mottatt og bekreftet.
Ikke lagerførte egenproduserte Pleat filter vil ha en leveringstid på 1-5 virkedager.
Vi tar imidlertid forbehold om at enkelte varer kan bli utsolgt fra lager. Vi fraskriver oss et hvert ansvar for eventuelle følger av forsinkelser.

Kjøper er ansvarlig for at korrekt og fullstendig leveringsadresse er oppgitt, for å unngå forsinkelser i leveringen.

Garanti

Interfil AS garanterer at de leverte varene ved leveringen oppfyller de spesifikasjoner som gjelder for varene i henhold til ordrebekreftelse. Garantien omfatter kun fabrikasjonsfeil og ikke følgeskader.

For øvrig gjelder kjøpslovens bestemmelser.

Reklamasjon

Ved mottakelse av varen må kjøper av varen inspisere denne og reklamere eventuelle feil og mangler uten ugrunnet opphold, dog senest 8-åtte dager fra varen er mottatt. Reklamasjon på feil og mangler som først oppdages etter montering og prøvekjøring av varen, skal skje straks feilen/mangelen oppdages.

Retur

Retur som skyldes feil/mangler hos leverandør skjer på leverandørens bekostning.

Øvrig retur: spesialbestilte varer tas ikke i retur dersom varene er etter kjøpers beskrivelse (filterklasse og dimensjon).

Retur av standardprodukter kan kun skje etter avtale med INTERFIL AS, kundeservice. Kjøper koster selv returfrakt. Varer som ikke lagerføres tas ikke i retur. Godkjent retur blir kreditert med 80 % av fakturaverdi. Varer eldre enn 6 mnd. tas ikke i retur.

Ansvar

INTERFIL AS fraskriver seg ethvert ansvar av noen art for mulig skade ved tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved levert vare, dersom det ikke kan påvises at selgeren har vist grov uaktsomhet. Ansvaret vil under enhver omstendighet være begrenset oppad til varens kostnad. Selger er ikke ansvarlig for konsekvenser oppstått ved bruk av de solgte varer.

Salgspant

INTERFIL AS har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §§ 3-14.

Tvister

Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norsk lov.