Hvilket ventilasjonsfilter du bør bruke, er helt avhengig av hvor rein luft du vil puste inn og hvor forurenset utelufta er. Her er en komplett veileder til hvordan du skal velge riktig filter.

Endelig er den her: en komplett, revidert bransjeanbefaling som gjør det enklere enn noen gang å velge riktig ventilasjonsfilter.

Anbefalingen gir klare anbefalinger om hvilke typer ventilasjonsfilter du bør bruke i ulike bygg og i ulike områder. Den inneholder også en komplett oversikt over hvilke filterklasser fra den gamle teststandarden som tilsvarer ny standard.

Tenk både uteluft og inneluft

Noe av det viktigste veilederen konkluderer med, er at du alltid må se kvaliteten på utelufta og kvalitet på innelufta (den lufta du skal puste inn) i sammenheng med hverandre når du skal velge filter.

Veilederen tar utgangspunkt i partikkelkonsentrasjoner både ute og innendørs, men i og med at det for mange kan være utfordrende å anslå partikkelutslipp inne, bruker veilderen eksempel på typiske bruksområder for de ulike tilluftskategoriene/inneluftkategoriene.

Følg disse minimumskravene

Eurovent 4/23 – 2020 er tydelig i anbefalingene sine. Hvis du for eksempel bor i et område med uteluft i kategori ODA 3, der det er svært høye partikkelkonsentrasjoner, og du skal filtrere luft i vanlige oppholdsrom i for eksempel skoler, boliger, eller kontor, skal du bruke ventilasjonsfilter i minimum filterklasse ePM1 80 %.

Undervisningslokale ren luft
Undervisningslokaler som ligger i svært forurensende områder, bør bruke ventilasjonsfilter i minimum filterklasse ePM1 80 %.

Hvis du skal filtrere uteluft i et område som bare periodevis er forurenset, her snakker vi i praksis om landlige områder uten forurensingskilder, bør du velge filter i minimum filterklasse ePM1 50 %.

Anbefalinger du bør følge

I mange områder kan det være aktuelt å bruke gassfiltrering ved hjelp av kullfilter i tillegg til vanlig partikkelfiltrering.

I svært forurensede områder (ODA 3) og bygninger i kategori SUP 1 eller 2 (for eksempel boliger og undervisningslokaler), er det iflg Eurovent 4/23 – 2020 påkrevd med gassfiltrering. Bor du i et område med mindre luftforurensning, for eksempel i et tettbebygd område i ODA 2, er det anbefalt med gassfiltrering.

Veilederen for valg av ventilasjonsfilter er svært detaljert. For å være sikker på at du velger en optimal filterløsning for det lokalet du skal filtrere lufta i, bør du laste ned den komplette veilederen for valg av filter fra VKE sine nettsider.