Ønsker du å stoppe vond lukt, eller beskytte deg mot helseskadelige gasser? Ønsker du et bedre inneklima? Du kan få renere luft dersom du bruker kullfilter i ventilasjonsanlegg.

Det kan være mange tegn på at at inneklimaet ikke er helt som det skal.

Trøtthet og hodepine er to av signalene det kan være verdt å ta på alvor dersom du opplever det hjemme, på skolen, eller på arbeidsplassen. Lukt fra naboen sin gamle vedovn eller det lokale gatekjøkkenet kan også føre til at du synes at inneklimaet ikke er helt topp.

Lukt kan være ille nok, men verst er det med det du ikke kan kjenne. Dersom du bor i en by eller et område med mye trafikk, er det nemlig ganske sannsynlig at lufta ute er forurenset av både svevestøv og gasser.

Et godt ventilasjonsfilter med god filtreringsgrad sørger for å stoppe svevestøvet. Gassene som kan befinne seg i utelufta, for eksempel Svoveldioksid og Nitrogendioksid, trenger du derimot et kullfilter for å stoppe.

Dette er de tre viktigste grunnene til at du bør bruke kullfilter i ventilasjonsanlegg:

  • du får generelt et bedre inneklima
  • du slipper ubehagelig lukt
  • du unngår skadelige gasser fra utelufta

Det finnes mange ulike varianter av kullfilter til ventilasjonsanlegg, og det er stor forskjell på produktene. Denne guiden kan hjelpe deg til å velge riktig kullfilter.

Uansett hva du velger, så er det viktig å huske på at levetiden på filteret er avhengig av blant annet hvor mye kull det er i filteret. Separate filtertrinn, der du har et partikkelfilter som forfilter, vil alltid gi best resultat og lengst levetid.

SuperFlow Duo er ett av kullfiltrene du kan bruke i ventilasjonsanlegget ditt.