Den dårlige nyheten først: muggsopp i ventilasjonsanlegget kan føre til helseproblemer. Den gode nyheten: med noen få, enkle tiltak reduserer du risikoen.

Undersøkelser viser at brukte ventilasjonsfiltre kan inneholde til dels store mengder skadelige muggsopper. Det i seg selv er ikke så rart. Soppsporer forekommer naturlig i utelufta, og kan derfor også komme inn i ventilasjonsanlegget.

Men sopp må ha næring og et godt fysisk miljø for å vokse. Selv om det er relativt enkelt å unngå, så tyder mye på at ventilasjonsanlegg altfor ofte har gode betingelser for muggsoppvekst. Det er flere årsaker til dette, men en av de viktigste er at fuktighet og organiske materiale i altfor stor grad slipper forbi luftinntaket.

Et skittent og fuktig filter kan gi ideelle levevilkår for mikroorganismer. Partikler som fanges opp av filteret kan gi næring for mikroorganismene, og disse kan igjen vokse seg gjennom filtermaterialet, eller danne sporer som slipper gjennom filteret. Bestemte lufthastigheter og temperaturer kan også bidra til at vekstforholdene blir ekstra gode.

Et godt ventilasjonsfilter stopper muggsopp

Denis Osmancevic, Interfil

Dette kan føre til helseproblemer, i tillegg til at opplevd luftkvalitet ofte blir dårlig på grunn av lukt. Enkelte undersøkelser som inneklimaspesialister ved SINTEF har gjort, viser også at muggsopper kan ta opp i seg metaller fra ventilasjonsanlegg (sink og aluminium).

Ventilasjonsanlegget kan med andre ord endre kjemien i muggsoppen, og på den måten utsette oss for mikroorganismer som er annerledes enn de vi finner i naturen. Det stilles også spørsmål om hvilke helsemessige konsekvenser det kan ha å puste inn metallholdig muggsopp.

Bruk gode ventilasjonsfiltre

Et godt ventilasjonsfilter i filterklasse ePM1 er i utgangspunktet godt nok for å fange opp mikroorganismer. Men siden definisjonen av filterklassene kun setter krav om å stoppe en viss prosentandel av en bestemt partikkelstørrelse, så betyr det at et slik filter ikke vil stoppe 100 % av alle mikroorganismer.

Der det stilles svært strenge krav til ren luft, for eksempel i næringsmiddelindustri, anbefales det derfor spesielle filterløsninger som tilfredsstiller de ulike kravene i hvert enkelt tilfelle.

Bruk riktig filtermateriale

Enkelte filterprodukter kan bidra til å minske risikoen for vekst i selve filtermediet. Syntetiske kompaktfiltre, og da spesielt filtre med vannavstøtende egenskaper, tåler store fuktbelastninger bedre enn posefiltre. Årsaken er at et fuktbestandig filtermateriale bidrar til å holde fuktigheten borte fra selve filtermediet, noe som igjen gir dårligere levevilkår for mikroorganismer.

På den andre siden viser enkelte undersøkelser at enkelte syntetiske filtre slipper flere partikler enn glassfiberfiltre. Dette vil derimot variere fra leverandør til leverandør, og de mest seriøse aktørene bør også ha gode alternativer med syntetisk materiale.

Uansett erfølgende en grei huskeregel: For at et syntetiske kompaktfilter skal ha god effekt, er det derfor avgjørende at det brukes gode forfilterløsninger som stopper mest mulig organisk materiale som mikroorganismer kan livnære seg på.

Det finnes i dag også svært gode totalløsninger, deriblant Bergensristen, som bidrar til å minimere risikoen for at muggsopp skal skape problemer for inneklimaet.

Har du lyst på flere tips om ventilasjon og inneklima? Da bør du abonnere på nyhetsbrevet til Interfil.

Få tips om ventilasjon og inneklima