Du bør bruke minimum filterklasse ePM1 når du skal velge filter til ventilasjonsanlegg. I alle fall når du skal filtrere luft som mennesker skal puste inn.

Et ventilasjonsfilter skal først og fremst beskytte deg mot helseskadelige partikler, i tillegg til å beskytte de ulike delene i et ventilasjonsanlegg.

Men visste du at det er store forskjeller på hvor stor andel av de helseskadelige partiklene et filter stopper?

God partikkelutskilling gir god luftkvalitet

Denis Osmancevic, Interfil AS

Det er forståelig at det kan være vanskelig å velge riktig. Spesielt når filtrene ofte ser helt like ut – både fysisk og tilsynelatende på papiret.

At ventilasjonsfilteret sin filtreringsgrad, eller evne til å stoppe partikler, i henhold til standarden ISO16890 er delt inn i filterklasse ePM1, ePM2,5 ePM10, i tillegg til grovfilterklasser, gjør det ikke nødvendigvis så mye enklere. Derfor gir vi deg en liten guide til hvordan du skal gå fram når du skal velge riktig filterklasse til ventilasjonsanlegg.

Bør vurdere ute- og inneluft

Det er to faktorer som du skal ha med deg når du skal velge riktig filterklasse:

  • Kvaliteten på lufta utenfor bygningen
  • Kvaliteten du ønsker å ha på lufta som skal pustes inn

Kvaliteten på utelufta blir delt inn i såkalte ODA-klasser, som går fra ODA1 til ODA 3. ODA 1 er, enkelt forklart luft som er tilnærmet fri for forurensninger. ODA 2 er uteluft med høye konsentrasjoner av partikkelforurensning, og ODA 3 er uteluft med svært mye luftforurensning.

Jo bedre partikkelutstkilling, jo bedre luftkvalitet. Dette er det viktig å tenke på når du velger filterklasse.

Innelufta blir på sin side delt inn i SUP-klasser, der SUP1 er lokaler der det stilles svært strenge krav til ren luft. Den laveste klassen, SUP5, er lokaler som normalt ikke er vanlige oppholdsrom for mennesker, eller tungindustrilokaler som for eksempel smelteverk.

Enkelt forklart: jo verre utelufta er, og jo bedre kvalitet du vil ha på innelufta, og jo høyere SUP-klasse lokalene kommer inn under, jo høyere filterklasse skal du bruke.

Dette er viktigst

Eurovent 4/23 – 2017 forklarer detaljert hvilken filterklasse du skal bruke. Dersom du ønsker litt færre detaljer og en litt enklere forklaring, er dette det viktigste de viktigste punktene:

  • Når du ønsker god eller middels luftkvalitet (SUP1 og SUP2), skal du bruke filter i minimum ePM1
  • Når det ikke stilles strenge krav til ren luft (SUP3), skal du bruke filter i minimum ePM2,5
  • For tilluft i klasse SUP4 og SUP5: bruk minimum filterklasse ePM10

Eksempel på kategori SUP1, er sykehus, laboratorier og elektronikkindustri. SUP2 er typiske oppholdsrom som barnehager, kontorlokaler, boliger og butikker. SUP3 er ikke-permanente oppholdsrom som for eksempel lagerlokaler. SUP4 er ikke-permanentet oppholdsrom der mennesker er innom kun for korte opphold (for eksempel offentlige toalett), og SUP5 er lokaler der mennesker normalt ikke oppholder seg, for eksempel garasjeanlegg.

Kullfilter kan være påkrevd

Anbefalingene i EN 16798-3:2017, går også på at bruk av ekstra filtertrinn med kullfilter kan være nødvendig.

Dersom kvaliteten på utelufta er i ODA (G) 1, og du filtrerer luft til lokaler i SUP1, er det anbefalt å bruke et ekstra kullfiltertrinn.

Hvis kvaliteten på utelufta er i ODA (G) 2, og du skal filtrere luft til lokaler i SUP1, er det påkrevd å bruke kullfilter. Om kombinasjonen er ODA (G) 2 og SUP2, er det anbefalt å bruke kull.

Hvis utelufta er i klasse ODA (G) 3, og du skal filtrere luft i SUP1 og SUP2, er det påkrevd å bruke kullfilter. Med uteluft i ODA (G) 3 og inneluft i SUp3, er kullfilter anbefalt som en ekstra sikkerhet.

Har du lyst til å lære mer om inneklima og ventilasjon? Da bør du melde deg på nyhetsbrevet fra Norges ledende filterprodusent.

Få tips om inneklima og ventilasjon