Det er fremdeles mye en ikke vet om koronaviruset, men det antas at smittespredning først og fremst skjer på to måter: spredning via store dråper ved for eksempel nysing og hosting, og via kontakt med overflater og kroppskontakt som for eksempel håndtrykk.

Gjennom lufta er det to måter du kan bli utsatt for viruset på: via store dråper (større enn 10 my) som blir frigjort ved hosting og nysing, og gjennom småpartikler mindre enn fem my.

De store partiklene som blir frigitt ned hosting og nysing, faller ned på en avstand fra en til to meter. Derfor er det lurt å holde avstand til hverandre. De små partiklene kan bli værende i lufta en god stund, og kan også bli transportert over store avstander.

Viruset holder seg normalt aktivt i normal inneluft i inntil tre timer, og i flere dager på overflater som ikke blir rengjort.

Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA), har på bakgrunn av det en vet om viruset, samt det en vet om SARS-CoV-2 som en del av anbefalingene tar utgangspunkt i, kommet med konkrete anbefalinger til hva som kan gjøres. Dette er det viktigste:

La ventilasjonsanlegget gå hele døgnet

Det er en klar anbefaling å øke ventilasjonen, det vil si at anlegget går lenger pr dag enn det som er vanlig under normal drift.

Det beste er å la anlegget gå hele døgnet, og i det minste sørge for å kjøre opp ventilasjonen på topp for å øke antall luftskiftninger.

Det er også en sterk anbefaling at avtrekk fra toalett må gå hele døgnet.

Bytt filter til vanlige tidspunkt

Det blir ikke ansett som nødvendig å skifte ventilasjonsfilter utenom vanlige serviceintervall.

Selv om koronaviruset er svært små partikler, vil de i noen grad feste seg til filtermaterialet. Det antas også at viruset festes til større partikler, og på den måten bli fanget opp i filteret.

Et ventilasjonsfilter i filterklasse ePM1 65 – 75 % vil gi brukbar beskyttelse for lave konsentrasjoner som tidvis kan bli spredt i uteluft, men dess finere filtreringsgrad filteret har – dess bedre beskyttelse får du.

Rensing av kanaler har heller ingen praktisk effekt som et ekstraordinært tiltak.

Det er derimot viktig å følge anbefalte prosedyrer for skifte av filter. Det vil si at servicepersonell må bruke beskyttelsesklær, hansker og riktig åndedrettsbeskyttelse.

Ekstraordinære tiltak kan fungere

Det er altså som regel tilstrekkelig å sørge for kontinuerlig drift av ventilasjonsanlegget og økt luftskifte.

I spesielle situasjoner kan det derimot være effektivt med andre tiltak, slik som for eksempel bruk av luftrensere med HEPA-filter og UV-lys.