Kjemisk filtrering tar seg av problemer rettet mot gass og/eller lukt, en forutsetning for å få på plass den beste løsninger er at man har mest mulig info rundt problemet.

Forståelig nok så er aktivt kull det medie som blir mest brukt i markedet når det kommer til håndtering av gass/lukt, grunnen er enkel: Aktivt kull er et generelt medie som håndterer mange typer gasser.
Ved mange utfordringer er aktivt kull det medie som har best absorbering og de beste egenskapene – da skal naturligvis dette brukes.

Men, hadde aktivt kull fungert like godt mot alle typer utfordringer, så hadde det ikke vært behov for de mange typene av kjemisk medie:

Et utvalg av kjemisk medie som vi bruker mot forskjellige gasser

Valg av kjemisk medie

Valget av kjemisk medie bør komme som et resultat av at man har satt seg godt inn i problemstillingen, hentet ut all relevant informasjon og analysert dette for og komme frem til den beste løsningen.
Det beste er å legge inn all informasjonen man har inn i et kalkulerings program slik at man har best forutsetninger for å kunne velge det beste medie.

Kalkulerings program for gass/kjemisk medie
Kanskje er det nok å skifte fra ett medie til et annet for å øke kapasiteten på eksisterende anlegg?

opp med kapasiteten – ned med kostnadene

Media Life Analysis (MLA)

Et mettet medie har omtrentlig samme trykkfall som et ubrukt medie, derfor vil ikke en trykkfallsvakt være noen indikator for når du skal bytte medie. På mange av de kjemiske mediene blir derfor MLA utført.

MLA står for media life analysis og er en prøvetaking av medie for å få en tilstandsrapport over det aktive medie.

Prosessen er enkel og utføres ved hjelp av en prøvestav for og å hente ut prøver av medie, som deretter sendes inn til laboratorium.
Etter noen uker kommer en utfyllende rapport med bla. “Life remaining” der vi får svar på:
Hvor lenge er det til vi har utnyttet alt medie/hvor lenge er det til vi må skifte.

Et tips fra oss til dere:

Det kan være god økonomi i å gå gjennom eksisterende anlegg på nytt for å kartlegge om det er benyttet det optimale medie. Vi har erfart at vi har fått opp kapasiteten med opptil 30% kun ved og skifte kjemisk medie i eksisterende løsning.