Slik velger du kullfilter til ventilasjonsanlegg

Slik velger du kullfilter til ventilasjonsanlegg

 

Vurderer du å bruke kullfilter i ventilasjonsanlegget? Da bør du huske på at levetiden på filteret har direkte sammenheng med hvor mye kull det er i filteret.

 

De siste åra har vi opplevd en temmelig stor økning i etterspørselen etter kullfilter, eller  nærmere bestemt: ventilasjonsfilter som kombinerer kull- og partikkelfiltrering.

En del av etterspørselen er på grunn av ønske om å fjerne lukt fra matlaging, både fra restauranter, gatekjøkken og vanlige kjøkken i leiligheter. Men den største økningen kommer nok som en direkte følge av et stadig større fokus på svevestøvforurensning i byer, der også gasser er en betydelig forurensning.

I kjølvannet av dette fokuset har det dukket opp en rekke nye filterprodukter på markedet. Enkelte er bra, men det er grunn til å spørre seg hvor bra de aller billigste løsningene er.

Hvorfor, spør du kanskje? Jo, de inneholder faktisk nesten ikke noe kull i det hele tatt.

Det er enkelt å la seg lede til å velge «billig», og det kan være vanskelig å velge riktig i en jungel av produktmangfold. Derfor gjør vi det enkelt for deg gjennom denne guiden til hvordan du skal velge kullfilter til ventilasjonsanlegg.

 

Levetiden til kullfilteret er avhengig av hvor mye kull det er i filteret

 

1. Mye kull = lang levetid

De billigste kullfiltrene på markedet inneholder svært lite kull. Enkelt forklart har et filter med 1 kg kull dobbelt så lang levetid som et filter med 500 gram kull.

Dersom filteret med mest kull koster  for eksempel 30 % mer, så vil det med andre ord fremdeles være det overlegent mest økonomiske alternativet.

 

2. Pass på lufthastigheten!

Lukt/gass er avhengig av en bestemt kontakttid med kullmediet dersom det skal få tid til å reagere med kullet og på den måten bli fjernet fra lufta.

Dersom lufthastigheten er for høy, vil ikke reaksjonstiden bli tilstrekkelig for å fjerne lukten/gassene.

Ideell lufthastighet varierer fra filter til filter.

 

3. Velg et kullfilter tilpasset de gassene du vil fjerne

Et kullfilter er ikke bare et kullfilter. De vanligste varianten, og de variantene vi stort sett snakker om når det gjelder ventilasjonsfilter med kull som kombinerer både gass- og partikkelfiltrering, inneholder utelukkende et aktivt kull.

Dette kullet vil være egnet til å ta seg av et bredt spekter av gasser, og vil også være et veldig godt valg til generell luktfjerning. Men dersom du ønsker å fjerne spesifikke gasser som er spesielt skadelige, vil den ideelle løsningen alltid være separate filtertrinn der du har både et vanlig ventilasjonsfilter og et rent kullfilter som er impregnert med ulike stoffer – alt etter hvilke gasser som skal fjernes.

 

4. Hold fuktigheten borte!

Et kullfilter skal stoppe skadelige gasser og vond lukt. Dersom fuktige partikler som for eksempel stekeos og matfett når filteret, vil kullet fort bli mettet av disse partiklene i stedet for at kapasiteten blir brukt til det det egentlig skal brukes til.

For at mest mulig av kapasiteten skal bli bruk til å stoppe gasser, ikke andre ting, bør du altså sørge for at flest mulig av både tørre og våte partikler blir stoppet i separate filtertrinn før det når kullet.

Interfil legger vekt på gode kullfilterløsninger som fungerer, og som har lengst mulig levetid. Vi har utviklet kullfilter til boligventilasjon og større ventilasjonsanlegg. Vi har også spesialprodukter som er beregnet til for eksempel elektronikkindustri, museum, og til renseanlegg.

Vil du vite mer

om kullfilter til ventilasjonsanlegg?

Ta kontakt med oss for å få hjelp til å velge et godt kullfilter som fungerer!

Det er ingen som har kommentert ennå, men du kan bli den første.Legg igjen en kommentar