Viledon F 50

Viledon F 50 er et ventilasjonsfilter som er godt egnet når du trenger et filter som tåler mye støv, store luftmengder, eller fuktig luft.

Konstruksjonen av filteret er svært robust. Dette gjør sitt til at produktet er perfekt som forfilter i luftinntak til gassturbiner/kraftproduksjon, eller i offshoreinstallasjoner.

Viledon F 50 er i tillegg godt egnet i andre anlegg med krevende driftsforhold, men da utelukkende som avtrekks-, for- eller omluftsfilter.

Filtermaterialet er produsert av syntetiskorganiske fiber. Disse er elastiske og bruddsikre, noe som bidrar til stabil ytelse under tøffe driftsforhold.

De aerodynamiske avstandsholderne i posene sikrer lavt trykkfall. Posene er sveiset, og smeltet inn i rammematerialet. Dette bidrar også til at filteret er svært robust.

Viledon F 50 stopper ikke en stor andel av de minste partiklene i lufta. Filteret bør derfor ikke brukes som hovedfilter i vanlige ventilasjonsanlegg.

Filteret er 100 % forbrennbart, og kan derfor brukes som energikilde etter bruk.

Spesielle fordeler

  • Lavt starttrykkfall
  • Fuktbestanding
  • Tåler store luftmengder
  • Svært god støvlagringsevne
  • Sikret mot mikrobakteriell vekst
  • Brannklasse F1 (selvslukkende)

Spesielle ulemper

  • Stopper ikke helseskadelig svevestøv
  • Ikke anbefalt som hovedfilter i ordinær ventilasjon
Bildesymbol for brukesområdet kraftproduksjon
Viledon F 50 passer godt offshore
Symbol for filter til industri
Symbol for filter til lakkeringsverksted

Vil du kjøpe

Viledon F 50?

Som Interfil-forhandler kan du enkelt finne riktig produkt i nettbutikken vår.