Viledon CarboPleat

Viledon CarboPleat er et kompaktfilter som fjerner skadelige gasser og/eller ubehagelig lukt.

Filteret er godt egnet for å filtrere tillufta i lokaler der det stilles strenge krav til ren luft, som for eksempel ømtålige produksjonsprosesser i elektronikkindustri.

Filtermediet i Viledon CarboPleat består av aktivt kull som er fordelt i en åpen struktur. Den åpne strukturen gir en
maksimal opptaksflate for gasser. Kullet er fiksert mellom to lag nonwovenmateriale, deretter pleatet gjennom en patentert prosess, og til slutt montert inn i en V-formet kompaktfilterramme.

For å sikre at filteret er 100 % lekkasjefritt, er alle kontaktflater forseglet.

Viledon CarboPleat inneholder langt mer kull enn mange “billigvarianter” på markedet. Dette bidrar til at levetiden
er svært lang sammenlignet med tilsvarende filtre.

Spesielle fordeler

  • Mye kull
  • God kapasitet
  • Lang levetid
  • Brannklasse F1
  • Kan brukes som energikilde etter bruk

Bruksområder

Filter til elektronikkindustri
button-skole-tekst-250x288
Filter til museum
Filter til ventilasjonsanlegg i butikker
Filter til laboratorier
Filter til ventilasjonsanlegg i restauranter
Filter til sykehus
Filter til matindustri
Filter til flyplasser
Filter til kontor- og næringsbygg

Produktegenskaper

button-gasser-tekst-250x288px
button-forbrennbart-tekst-250X288PX

Kjøpe dette produktet?

KLIKK HER,
for å gå til nettbutikk