Purafil kjemiske filtermedier

Purafil kjemiske filtermedier er betegnelsen på ulike kullmedier som brukes til å fjerne ulike skadelige gasser.

Purafil har mer enn 40 års erfaring med utvikling og produksjon av kjemiske filtermedier.

Det finnes en rekke medier, fra rent kokosnøttskall (skivt kull) til spesialmedier for ammoniakk og klorgass.

Mediene brukes som løs masse i store beholdere, eller fylt i kassetter type PK 18 og PK 12.

Her kan du se full oversikt over alle alternativer (ekstern lenke)

Har du spørsmål om

Purafil kullfiltermedie?

Interfil har egne ansatte med spisskompetanse på kullfilter, og er klare for å svare deg.