Aktivt kull. TERpure XC-4

TERpure XC-4 er et aktivt kullfiltermedie som fjerner et bredt spekter av gasser. Kullet filtrerer også ubehagelig lukt, og er svært godt egnet i renseanlegg og pumpestasjoner.

Det aktive kullet har en spesiell utforming som sikrer optimal utnyttelse av alle flater. Dette bidrar til en svært god adsorbsjon av gassene.

Kullet er mekanisk sterkt, og holder godt på gassene som er fanget opp i mediet.

Dette, i kombinasjon med lavt trykkfall, sikrer et produkt som er både stabilt og energieffektivt i bruk.

Mediet er lagerført i mange ulike varianter.

Har du spørsmål om dette produktet, eller andre kullfilter?

Ta kontakt med teknisk selger

Vil du kjøpe

SyntFlow Eco M5?

Spørsmål om dette produktet, eller andre kullfilter?