P-merking – bransjens strengeste sertifisering

 

P-merkingen er en frivillig sertifiseringsordning som Sveriges Tekniske Forskningsinstitut (SP) administrerer, og som er den beste forsikringen du kan få for å sikre deg at filtrene du kjøper faktisk holder det produsenten lover.

 

Er du sikker på at filteret du bruker faktisk har de egenskapene som produsenten oppgir? Dessverre er det altfor mange aktører i ventilasjonsbransjen som lover mer enn de kan holde. Det er ikke uvanlig å finne produktreklamer der produsenten oppgir tekniske data som de aldri greier å oppnå i det virkelige liv.

P-merkingen er den desidert strengeste sertifiseringsordningen som finnes i bransjen. SP stiller krav til både produkt og produksjon, og sertifiseringen går på den måten lenger enn ISO 9000-standarden på flere områder.

I sertifiseringsreglene stilles det blant annet grunnleggende krav til at filteret holder den filterklassen det selges som, at det oppfører seg riktig under virkelige driftsforhold, og at utskillingsgraden ikke faller vesentlig under bruk.

 

P-merkingen stiller langt strengere krav enn andre standarder når det gjelder hvor stor andel av svevestøv et filter skal stoppe

 

P-merkingen stiller langt strengere krav til minimumsutskilling, det vil si hvor stor andel av de minste og mest helseskadelige partiklene et filter skal stoppe, enn det som gjøres i den europeiske standarden EN 779:2012.

Testing av filter som skal P-merkes gjøres selvfølgelig i henhold til gjeldende standarder (EN 779:2012). Men den virkelig store forskjellen på andre sertifiseringsordninger, er at produktet langtidstestes under virkelig bruk.

Ved å kjøpe et P-merket ventilasjonsfilter er du garantert at du får et topp kvalitetsprodukt som holder hva det lover – hele levetiden.

Er du interessert i inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!