Chat with us, powered by LiveChat

Ny internasjonal filterstandard: Slik velger du riktig ventilasjonsfilter

Ny internasjonal filterstandard:

Slik velger du riktig ventilasjonsfilter

Den nye filterstandarden, ISO16890, stiller helt andre krav til ventilasjonsfilter enn tidligere. Hvordan i all verden skal du velge riktig nå som du må forholde deg til helt andre filterklasser enn F7?

Godt innemiljø er blant annet avhengig av at luften som blir tilført rommet er rein. Dette sikres gjennom bruk av gode filtre i tilluftsaggregatet.

Tidligere sa forskrifter og anbefalinger at det skulle benyttes minst klasse F7 på tillufta. Dette henviste til den Europeiske test- og klassifiseringsstandarden EN779. Denne standarden ble trukket tilbake i 2018.

Ikke bruk gamle filterklasser

Du har altså ikke noe valg: nå MÅ du forholde deg til helt nye filterklasser når du skal velge ventilasjonsfilter. Og hva skal du nå velge når du ikke kan si at det skal være F7-filter i tillufta? I korte trekk er det tre ting du bør huske på:

  • Du kan ikke bruke gamle filterklasser
  • Du bør velge minimum filterklasse PM1
  • Du bør velge partikkelutskillingsgrad i henhold til anbefalingen Eurovent 4/23

Klassifiseringen i ISO16890 er i såkalte PM-klasser (particular matter). Det deles inn i fire klasser: PM Grov, PM10, PM2,5 og PM1. Betegnelsen på finheten skal uttrykkes for eksempel slik: ePM1 50% osv.

Mange av de tidligere F7-filtre har fått klassifiseringen ePM1 50 % – ePM1 65 %, men inndelingen går helt opp i 95 %.

Et ventilasjonsfilter med topp partikkelutskilling kan altså havne i filterklasse ePM1 95 % i henhold til den nye filterstandarden.

Velg filter i forhold til luftkvalitet

Hva skal vi så bruke i vanlig ventilasjonsanlegg? Selve PM-klassen er et enkelt valg. Flere filterprodusenter sier klart at vi må velge PM1-filter, fordi det er viktig å stoppe en viss del av de minste partiklene som er mest helseskadelige.

Men hvilken finhetsgrad skal du velge? Er det tilstrekkelig med ePM1 50 %, eller bør du opp i ePM1 85 %?

Det generelle svaret er at du skal velge filter i forhold til hvor forurenset utelufta er der bygningen står, og hvilken kvalitet du vil ha på tillufta.

For å ta et eksempel: dersom du jobber som innkjøper i Oslo kommune, og skal definere hvilken filterklasse som skal brukes i en barnehage som ligger i såkalt ”rød sone”, skal du velge et filter i minimum filterklasse ePM1 80 %, samt bruke et gassfilter (kullfilter) i tillegg.

Eurovent har utarbeidet et dokument, Eurovent 4/23, som utdyper dette, og fungerer som en god veileder når du skal velge ventilasjonsfilter.

Tabellen nedenfor er hentet fra Eurovent 4/23, og viser anbefalte filterklasser ut fra hvor forurenset uteluften er, og hvor god tilluftskvalitet du ønsker.

En skole eller barnehage i et moderat forurenset område (ODA2 – SUP2) bør altså ha min. ePM1 50 %. Seriøse fagmiljø mer det burde være ePM 60 % ,pluss at det må tas hensyn til eventuelt behov for filtrering av gasser.

Store deler av Oslo ligger i såkalt rød sone, og det betyr i praksis ODA 3. Der anbefales altså ePM1 80 %. I tillegg anbefales det at det benyttes gassfilter (kullfilter) som tabellen under viser.

Anbefalte filter i forhold til uteluft- og inneluftkvalitet

 

Er du interessert i vite mer om Eurovent 4/23? Last ned hele Eurovent 4/23 fra Eurovents hjemmeside

Vil du vite mer

om hvordan du kan få et godt inneklima?

Meld deg på nyhetsbrevet til Interfil for å få de siste nyhetene om inneklima og ventilasjonsfilter.

Det er ingen som har kommentert ennå, men du kan bli den første.Comments are closed.