Norske filter fra Interfil er et godt miljøvalg

 

Interfil er et åpenbart førstevalg dersom du er miljøbevisst, og vi er stolte over å være Norges første filterprodusent som er sertifisert Miljø­fyrtårn.

 

Fabrikk og hovedkontor ligger i Norges største nasjonalparkkommune, Skjåk.

Omgitt av spektakulær og urørt natur, ser vi på Interfil det som en naturlig oppgave å gjøre det vi kan for å forvalte naturressursene på en mest mulig skånsom måte.

 

Fornybare ressurser

Vi har i mange år satset hardt og målrettet på å utvikle miljøriktige kvalitetsprodukter. Der andre produsenter i dag velger oljebaserte råvarer, satser Interfil på fornybare ressurser.

Dette har blant annet resultert i flaggskipet SuperFlow Eco – en filterserie som er 100% forbrennbar, og som dermed kan brukes som energikilde etter at filterets driftstid er over.

 

Interfil er den første filterprodusenten i Norge som er sertifisert Miljøfyrtårn

 

SuperFlow Eco har ytterramme i ubehandlet furu. Filteret er gjennomtestet i reelle driftsmiljø gjennom mange år, og det er dokumentert sikkert mot muggsoppvekst.

Parallelt med utviklingen av miljøvennlige produk­ter, har vi beholdt fokuset på at alt vi gjør skal være så lite belastende for miljøet som overhodet mulig.

Produksjonslinjene er energigjerrige, og energien som kreves i produksjonen er utelukkende hentet fra lokalprodusert, fornybar vannkraft.

Det øvrige energiforbruket baseres på varmepumper og pelletsfyr.

Norsk natur og fjell

Filter laget i rein fjelluft er et godt miljøvalg.

Interfil arbeider kontinuerlig med å redusere energiforbruket og restavfallsmengden. Vi har klare retningslinjer for vår egen reisevirksomhet, i tillegg til at vi har strenge krav til CO2-utslipp fra firmabiler.

 

Lokale råvarer

Interfil har også lansert begrepet “kortreist” i filtersammenheng. For å bidra mest mulig positivt i miljøregnskapet brukes det nemlig så lokale rå­varer som mulig i produksjonen av våre miljøfilter.

Ved å bruke norskproduserte ventilasjonsfilter med treramme er du med andre ord sikret at både fer­dig produkt, og ikke minst råvarene som er brukt, er fraktet over så korte avstander som mulig.

Det målretta miljøarbeidet til Interfil er godt dokumentert. I 2011 ble Interfil, som Norges første  filterprodusent, derfor sertifisert Miljøfyrtårn. Interfil er også medlem i Grønt Punkt Norge.

Interessert i nyheter fra Norges mest miljøvennlige filterprodusent? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

  Sjekk ut dette også

Miljofyrtarn-50px-hoyde    GrontPunkt-50px-hoyde