Montering posefilter

 

Slik monterer du et Interfil posefilter.

 

Posefilter skal oppbevares i emballasjen inntil det skal monteres i ventilasjonsanlegget.

Filteret skal behandles forsiktig. Vær spesielt obs på skarpe kanter og skruer i anlegget som kan ødelegge filteret.

Filteret skal alltid monteres med stående poser.

 

Montering av posefilter i montasjerammer

 1. Posefilter skal fortrinnsvis monteres fra tilluftssiden
 2. Kontrollér at pakninger i montasjerammen er i orden
 3. Åpne låsefjærene
 4. Sett filteret med posene inn mot montasjeramma, og skyv inn hele filteret slik at rammen ligger inntil pakningen på montasjerammen
 5. Sjekk at posene i filteret ikke ligger i klem mellom filterrammen og montasjerammen
 6. Lås filteret med de fire låsefjærene

Dersom montasjerammen er installert slik at filteret må monteres fra avtrekkssiden, må du gjøre følgende:

 1. Gjenta punkt 1 – 3 over
 2. Plassér filterrammen i montasjerammen med posene mot deg
 3. Sjekk at posene i filteret ikke ligger i klem mellom filterrammen og montasjerammen
 4. Lås filteret med de fire låsefjærene

 

Montering av posefilter i anlegg med låseskinner (montering fra siden)

 1. Sjekk at pakning er montert på filterrammen
 2. Hold posene opp for å unngå at de får kontakt med skarpe gjenstander i anlegget, og skyv inn filteret
 3. Sett inn riktig antall filter som er beskrevet for anlegget
 4. Pass på at filterposene ikke sitter i klem mellom filterrammen og låseskinner/vegger i anlegget
 5. Sjekk at det er tett mellom siste filter og døra. Det skal være pakning mellom filter og dør
 6. Lukk døra

 

Fjerning av brukte posefilter

Filteret i seg selv inneholder ingen miljøskadelige stoffer, men støv som blir fanget i filterposene under bruk kan inneholde konsentrerte mengder at skadelige stoffer fra utelufta. Derfor bør du ta følgende forholdsregler ved behandling av brukte ventilasjonsfilter:

 • bruk verneutstyr (hansker og maske)
 • unngå unødvendig risting/bevegelser av filteret når du tar det ut av anlegget
 • brukte posefilter legges direkte i returpose eller emballasje
 • brukte posefilter med brennbar ramme i tre, papp eller plast, bør leveres til forbrenningsanlegg

Er du interessert

i inneklima?

Abonnér på nyhetsbrevene fra Interfil, og få gode tips og råd om hvordan du kan få et bedre inneklima!