Luftfiltrering i renrom – ISO 29463

 

Produksjon av for eksempel mikroprosessorer krever ekstremt ren luft, og selv det minste støvkorn kan ødelegge hele produksjonsserier. Og enda verre: bruk av feil filter kan få fatale følger i en operasjonssal.

Luftfiltrering i operasjonssaler, elektronikkindustri, eller i andre renromsinstallasjoner, er svært krevende. Bruk av feil filter, og ikke minst feil bruk av filterproduktet, eller produktfeil, kan få katastrofale følger i et såkalt renrom.

ISO 29463 er en internasjonal standard som brukes for å klassifisere og teste filter som er beregnet for å brukes i renrom.

Standarden har fem deler, og de er revidert i 2017 og 2018.

De forskjellige delene er som følger:

GruppeISO filter klasse
(ISO 29463)
Filterklasse ihht. EN 1822:2009Test hele filteret MMPSLokale testverdier MPPS
UtskillingsgradPenetrasjonUtskillingsgradPenetrasjon
EPAISO 15EE 11≥ 95 %≤ 5 %
ISO 20E≥ 99 %≤ 1 %
ISO 25EE 12≥ 99,5 %≤ 0,5 %
ISO 30E≥ 99,9 %≤ 0,1 %
HEPAISO 35HH 13≥ 99,95 %≤ 0,05 %≥99,95 %≤ 0,25 %
ISO 40H≥ 99,99 %≤ 0,01 %≥ 99,95 %≤ 0,05 %
ISO 45HH 14≥ 99,995 %≤ 0,005 %≥ 99,975 %≤ 0,025 %
ULPAISO 50U≥ 99,999 %≤ 0,001 %≥ 99,995 %≤ 0,005 %
ISO 55UU 15≥ 99,9995 %≤ 0,0005 %≥ 99,9975 %≤ 0,0025 %
ISO 60U≥ 99,9999 %≤ 0,0001 %≥ 99,9995 %≤ 0,0005 %
ISO 65UU 16≥ 99,99995 %≤ 0,00005 %≥ 99,99975 %≤ 0,00025 %
ISO 70U≥ 99,99999 %≤ 0,00001 %≥ 99,9999 %≤ 0,0001 %
ISO 75UU 17≥ 99,999995 %≤0,000005 %≥ 99,9999 %≤ 0,0001 %

Er du interessert i inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!