Kullfilter

Kullfilter SuperFlow Duo F7

SuperFlow Duo 83

Kombinerer kull- og partikkelfiltrering i filterklasse ePM1 65 %.

Beskytter mot helseskadelig svevestøv og gasser.

Filteret er også godt egnet til å fjerne lukt.

SuperFlow Duo F8 kullfilter

SuperFlow Duo 95

Kombinerer kull- og partikkelfiltrering i filterklasse ePM1 85 %.

Beskytter mot helseskadelig svevestøv og gasser.

Spesielt godt egnet i byer og andre områder svært forurensede områder.

produkter-viledon-duopleat-425x425px

Viledon DuoPleat

Kombinerer kull- og partikkelfiltrering.

Beskytter mot helseskadelig svevestøv og gasser.

Ikke egnet i spesielt forurensede områder.

produkter-viledon-carbopleat-425x425px

Viledon CarboPleat

Rent kullfilter konstruert som et kompaktfilter.

Forfilter som stopper partikler bør brukes.

Viledon-CCM-210-1

Viledon CCM 210

Kullfilter som er svært godt egnet til å fjerne syreholdige gasser.

Inneholder impregnert kull for maksimal virkningsgrad.

Viledon CCM kullfilter fra Interfil

Viledon CCM 310

Rent kullfilter konstruert som et kompaktfilter.

Forfilter som stopper partikler bør brukes.

Spør oss gjerne

om kullfilter

Vi har egne ansatte med spisskompetanse på filtrering av helseskadelige gasser.