Innkjøpsguide for ventilasjonsfilter 

 

Dersom du velger riktig ventilasjonsfilter, og bytter filter minimum en gang i året, er du sikret ren luft som bidrar til at både mennesker og ventilasjonsanlegg yter best mulig. En god bonus er at du ved hyppige filterbytter og valg av best mulig filter faktisk sparer penger.

 

Å velge «riktig» ventilasjonsfilter er ikke bare enkelt. Filteret skal være tilpasset den luftmengden som skal filtreres, og ikke minst skal filterklassen være tilpasset forurensningsnivå ute og hvor ren luft du skal ha inne. Samtidig skal filteret være mest mulig energieffektivt. Det skal med andre ord ha minst mulig luftmotstand, slik at det ikke koster skjorta å få lufta gjennom filteret.

 

Still krav!

Det viktigste du bør starte med, er å stille strenge krav til både produkt og leverandør. Velg anerkjente leverandører som har de beste produktsertifiseringene, og du har kommet et godt stykke på veien mot målet om et bra produkt som gir både ren luft og god driftsøkonomi.

 

Hvilket filter skal du velge?

Et filter skal stoppe flest mulig partikler (utskillingsgrad), men samtidig uten at luftmotstanden (trykkfallet) blir for stor. Jo høyere trykkfall – jo høyere energikostnad.

Arbeidstilsynets veiledning 444 sier at det skal brukes filter i minimum filterklasse F7. Men det er viktig å huske på at det i områder med betydelig forurensningsnivå ofte bør brukes finere filter, og gjerne løsninger med flere filtertrinn.

Den europeiske anbefalingen EN 13779:2007 anbefaler for eksempel filterklasse F8 i bystrøk. Interfil har utviklet en egen online-funksjon for valg av filterklasse. Denne er basert på denne standarden, og kan brukes her.

For en normal luftmengde bør trykkfallet over et rent F7-filter være rundt 80 Pa. Husk også at filterarealet i forhold til luftmengde er avgjørende for trykkfallet.

Et posefilter med et bestemt rammemål kan ha forskjellig antall poser, ulike poselengder, og dermed store variasjoner i det faktiske filterarealet. Derfor er det viktig at du kontrollerer at filterarealet på det du bestiller er tilstrekkelig i forhold til den luftmengden du skal filtrere.

Et filter som er billigere i innkjøp kan faktisk totalt sett koste gårdeier mye mer.

Et tilleggstips: når du sammenligner pristilbud fra to ulike tilbydere er det ekstra viktig å kontrollere at du sammenligner priser på produkter som faktisk har samme poseantall/poselengde.

Det hjelper lite å velge et billig filter med lavt starttrykkfall så lenge det ikke holder mål hele levetiden. Derfor er det viktig å tenke livssykluskostnad (LCC). LCC er alle kostnader ved et produkt i hele dets levetid (innkjøpspris + arbeidskost ved filterskift + energibruk + avhendingskostnad).

For å være sikker på at filteret holder mål fra A til Å bør du kreve en nøytral testrapport av leverandøren, og i tillegg kreve at produktet er P-merket.

 

Når skal du bytte filter?

Det beste er å bytte etter bestemte intervaller. Et ventilasjonsfilter bør stå i maksimum 12 måneder. Dette er anbefalt av både spesialister og i flere standarder (VDI 6022 og EN 13779).

Under drift vil filtrene ofte samle opp biologisk materiale som forråtner, pollensporer som kan avgi allergener, og farlige tungmetaller. Yrkeshygienikere og mikrobiologer anbefaler derfor at en i utsatte strøk bytter filter to ganger i året.

Et godt filter vil samle opp mye skitt, og sakte men sikkert bli tettere og tettere. Et tett filter krever mer vifteenergi for å dytte lufta gjennom filteret. Derfor lønner det seg også økonomisk å bytte filter ofte. Hyppige skift gir også lavere vedlikeholdskostnader for kanaler og øvrig system.

I tillegg bidrar renere luft til et bedre inneklima, færre luftveisrelaterte plager, mindre sykefravær, og dermed også en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

  Sjekkliste for filterkjøp

  • Minimum F7
  • Lavt trykkfall
  • Filterareal vs luftmengde
  • Bytt ofte
  • Krev nøytral testrapport
  • Krev p-merking
  • Krev energimerking
  • Krev miljøsertifisering

Er du interessert i inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!