Inneklima og energikostnad

 

Velg kvalitetsfilter som stopper mest mulig av de  helseskadelige partiklene i lufta, og bruk filter med lavt trykkfall. Da er du sikret en god totaløkonomi.

En bygnings energikostnader diskuteres oftere og oftere. Av de totale driftskostnadene for et  yrkesbygg, kan energikostnadene utgjøre så mye som 70%. I tillegg til oppvarmingen, står ventilas­jon for en betydelig del.

 

Betydelig energikostnad

Vifta i et ventilasjonsaggregat skal overvinne mange motstander, hvorav filteret kan være be­tydelig. Det sies at inntil 30% av energiforbruket til vifta går med til å dra luft gjennom ventilas­jonsfiltrene.

I Sverige har Energimyndigheten anslått at kostnadene for dette er 270 mill kr. pr år. Det er derfor viktig at filter velges med omhu for å oppnå best mulig filtrering til lavest mulig trykk­fall.

Det er gjort flere undersøkelser og tester på energibruk i ventilasjonsanlegg. En vesentlig  medvirkende faktor er filteret. Dette endrer seg også over tid, og vil kreve mer og mer energi for å filtrere samme luftmengde.

 

Det er god økonomi i å bruke kvalitetsfilter med best mulig filtreringsevne og lavt trykkfall

 

Økt sykefravær

I mange anlegg er konsekvensen av økt trykkfall over filteret at tilluftsmengden går ned. Dette kan igjen føre til utilfredsstillende ventilasjon og dår­lig luft. Ytelsesevnen og effektiviteten går ned, og dette gjør for eksempel kontorbedrifter mindre konkurransedyktige. I verste fall fører det også til økt sykefravær.

Undersøkelser viser at det er gunstig å skifte fil­ter ved lavere trykkfall enn før, f.eks. 150 Pa. Ved videre drift vil energikostnaden bli for høy pr m3 luft, og filterskift kan være direkte lønnsomt.

Energimyndigheten i Sverige har ved to anlednin­ger påvist dette.

 

Energiriktige filter

Da posefilterserien SuperFlow kom på markedet, satte den på mange måter en ny standard for  renseeffekt, driftsutgifter og krav til miljø­vennlighet. Tekniske spesifikasjoner få har klart å overgå til nå.

Et SuperFlow F7 (LM 12-85) har et starttrykkfall på rundt 80 Pa, og først etter lang tids bruk opp­når denne filterserien det trykkfallet andre filter kan ha som nye.

Flere uavhengige tester beviser at disse filtrene er blant de beste på markedet med tanke på LCC (Life Cycle Cost).

For å møte markedets krav til energieffektive produkter, har Interfil også utviklet en egen lav-energiserie, EcoFlow F7. Denne filterserien har enda lavere trykkfall enn våre SuperFlow F7.

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at fil­treringsgraden er noe lavere, selv om det fremde­les er et F7-filter i henhold til EN779.

Vi anbefaler derfor ikke at filteret brukes i områder med svært forurenset luft.

 

Uansett er det viktig at fokuset på energiforbruk ikke skal gå ut over inneklimaet. Mer om det kan du lese her.

 

Er du interessert i inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

  Sjekk ut dette også