Hvordan bytte filter i ventilasjonsanlegg

Slik bytter du filter i ventilasjonsanlegget ditt.

Dette er generelle råd for hvordan du skal gå fram når du bytter filter. Ulike ventilasjonsaggregater har naturlig nok ulike måter å bytte filter på. Følg derfor instruksen som følger ditt aggregat.

Filter i seg selv inneholder ingen skadelige stoffer, men brukte filtre som har gjort jobben sin, kan inneholde ubehagelige og skadelige stoffer. Bruk derfor beskyttelsesutstyret som du finner i SuperFlow Servicepakke.

 

  • Vent med å åpne aggregatdøren til viften har stoppet helt
  • Ta brukt filtre forsiktig ut. Legg de i plastsekker før de eventuelt legges i emballasjen
  • Sjekk at det er støvfritt på renluftssiden bak filteret. Filterbytte er en god anledning til å ta en enkel rengjøring av aggregatet.
  • Kontrollér at pakninger og spennfjærer i eventuelle montasjerammer er i orden
  • Ta det nye filteret forsiktig ut av kartongen, og kontrollér at det ikke er skadet
  • Kontrollér at du setter inn riktig filter i forhold til det som er beskrevet for anlegget (riktig antall filtre og riktig areal)
  • Husk stående poser i filteret dersom du bruker posefilter. Posene skal IKKE ligge
  • Sett filteret forsiktig inn. Pass på at eventuelle poser ikke kommer i klem, eller blir ødelagt av eventuelle skarpe gjenstander i ventilasjonsanlegget.
  • Kontrollér at det er tett mellom filter og aggregatdør (pakning!), slik at det ikke oppstår lekkasjer
  • Sørg for at brukte filtre blir deponert riktig. Filtre med brennbar ramme bør brukes som energikilde og leveres til forbrenningsanlegg

 

NB! Enkelte spesialfilter, og spesielt EPA/HEPA/ULPA-filter krever helt spesielle forholdsregler ved håndtering. Spør oss om råd!

Vil du ha tips og råd om inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

JA TAKK,
jeg vil gjerne ha nyhetsbrev fra Interfil