Hvordan bytte filter i ventilasjonsanlegg

Slik bytter du filter i ventilasjonsanlegget ditt.

Dette er generelle råd for hvordan du skal gå fram når du bytter filter. Ulike ventilasjonsaggregater har naturlig nok ulike måter å bytte filter på. Følg derfor instruksen som følger ditt aggregat.

Filter i seg selv inneholder ingen skadelige stoffer, men brukte filtre som har gjort jobben sin, kan inneholde ubehagelige og skadelige stoffer. Bruk derfor beskyttelsesutstyret som du finner i SuperFlow Servicepakke.

 

  • Vent med å åpne aggregatdøren til viften har stoppet helt
  • Ta brukt filtre forsiktig ut. Legg de i plastsekker før de eventuelt legges i emballasjen
  • Sjekk at det er støvfritt på renluftssiden bak filteret. Filterbytte er en god anledning til å ta en enkel rengjøring av aggregatet.
  • Kontrollér at pakninger og spennfjærer i eventuelle montasjerammer er i orden
  • Ta det nye filteret forsiktig ut av kartongen, og kontrollér at det ikke er skadet
  • Kontrollér at du setter inn riktig filter i forhold til det som er beskrevet for anlegget (riktig antall filtre og riktig areal)
  • Husk stående poser i filteret dersom du bruker posefilter. Posene skal IKKE ligge
  • Sett filteret forsiktig inn. Pass på at eventuelle poser ikke kommer i klem, eller blir ødelagt av eventuelle skarpe gjenstander i ventilasjonsanlegget.
  • Kontrollér at det er tett mellom filter og aggregatdør (pakning!), slik at det ikke oppstår lekkasjer
  • Sørg for at brukte filtre blir deponert riktig. Filtre med brennbar ramme bør brukes som energikilde og leveres til forbrenningsanlegg

 

NB! Enkelte spesialfilter, og spesielt EPA/HEPA/ULPA-filter krever helt spesielle forholdsregler ved håndtering. Spør oss om råd!

Vil du ha tips og råd om inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!