Hvilket filtermateriale skal du velge

 

Glassfiber eller syntet? Hva skal du velge? Filtermateriale av glassfiber har de beste filtreringsegenskapene. Syntetisk filtermateriale tåler best store mekaniske påkjenninger.

 

Filtermaterialet i et ventilasjonsfilter er helt avgjørende for produktegenskapene til filteret.

Partikkelutskillingsgrad, trykkfall, støvlagringsevne, og ikke minst hvordan disse tre viktige elementene utvikler seg under drift, bestemmes i stor grad av hvilket materiale som er brukt.

I dag finnes det i hovedsak to typer materiale som brukes i ventilasjonsfilter i filterklasse M5-F9: glassfiber og syntet.

Det finnes også ulike typer hybridmaterialer, deriblant filtermateriale som kombinerer partikkel- og gassfiltrering i ett og samme filter.

 

Fakta om glassfiber

Glassfiber er smeltet glass som er presset gjennom dyser og blåst til lange fibre. Materialet har en høy strekkstyrke, men kan brekkes.

For utskillingsgraden av små partikler er det viktig at fibrene også er svært tynne. Dette er lettere å oppnå under produksjonen av glassfibermateriale enn syntetmateriale.

 

Fakta om syntet

Syntet, eller plastfibre, kan være framstilt på flere måter. Den vanligste (og billigste) i dag er såkalt meltblown. Råvaren som brukes er som regel polyester, eller polypropylen.

Plastfibre er relativt sterke mekanisk, samtidig som de er elastiske. Produksjonsprosessen er derimot ikke så enkel å kontrollere. Derfor blir diameteren på fibrene også svært variabel. Dette gjør at den reelle utskillingsgraden ofte blir noe lavere enn på glassfiber, samtidig som de tekniske kvalitetene blir mer variable.

Filtermateriale med syntetfibre har som regel 20 – 30 % mindre filtreringsflate enn glassfibre. Dette gjør enkelte ganger utslag på trykkfallet, som ofte ligger 20 -25 % høyere enn på glassfibermateriale.

Filter av plastmateriale er ofte elektrostatisk ladet, bevisst eller ubevisst, under produksjonsprosessen. Det er målt til dels svært høy spenning (flere tusen volt) i nye syntetfiltre. Denne effekten har en sterk tendens til å avta raskt, noe som gjør at gode startverdier ofte ikke holder seg i under bruk i virkelige miljø.

Dette er også bakgrunnen for kravet i EN 779:2012 om at det er partikkelutskillingsgraden ETTER utladning som skal være styrende for hvilken filterklasse filteret ender opp i.

 

Fakta om kombimaterialer

Kombimaterialer består enten av en kombinasjon av glassfibermateriale og aktivt kull, eller syntetmateriale og kull.

Den vanligste varianten på markedet er glassfiber/kull. Interfil produserer to ulike filterserier. SuperFlow Duo F7 er godt egnet til generell fjerning av partikler og lukt.

SuperFlow Duo F8 er best egnet i områder med høy luftforurensning.

Det er verdt å merke seg at det er stor forskjell på hvor mye kull de ulike variantene på markedet inneholder. Kullfilter med mye kull har lengre levetid enn filter med lite kull.

 

Tester dokumenterer forskjellen

Gjentatte tester bekrefter at utskillingsgraden i syntetisk filtermateriale reduseres til dels dramatisk under bruk.

Interfil har blant annet foretatt to tester på kjøpesentre, der filter med plastmateriale hadde vært installert i et halvt år.

I det ene tilfellet var utskillingsgraden for 0,4 µm partikler ca. 47 %. I det andre anlegget, som lå midt i en by med luftinntak ved en trafikkert gate, var utskillingsgraden mindre enn 20 %.

Årsaken til den lave verdien var at spesielt dieseleksos hadde bidratt til å nøytralisere effekten av den elektrostatiske ladningen som var i filteret da det ble installert.

Utskillingsgraden for et F7-filter skal iflg. EN 779:2012 være minimum 35%. Filteret holdt i dette tilfellet med andre ikke minimumskravet som blir stilt, og var derfor et helt annet produkt enn det som opprinnelig ble lovet.

 

Konklusjon

Enkelt forklart er dette de viktigste forskjellene mellom de ulike typene filtermateriale:

  • Glassfiber har generelt sett best filtreringsevne
  • Syntet tåler høy luftfuktighet best
  • Glassfiber har lavest trykkfall i forhold til filtreringsevne
  • Glassfiber er det rimeligste alternativet når du skal ha et filter med god partikkelutskilling
  • Kombimateriale med mye kull har lengre levetid enn materiale med lite kull

 

Glassfiber er fremdeles det desidert beste filtermaterialet du kan få

Er du interessert

i inneklima og ventilasjon?

Meld deg på nyhetsbrevet til Interfil for å få de siste nyhetene om inneklima og ventilasjonsfilter.