Grenseverdiene for svevestøv må ned!

Grenseverdiene for svevestøv må ned!

 

Nyere forskning viser at svevestøv er helseskadelig ved langt lavere konsentrasjoner enn det som tidligere er antatt. Nå anbefaler Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Statens vegvesen at grenseverdiene blir halvert innen 2020.

 

Ønsker halvering av grensenivået

Vi som jobber hos filterprodusenten Interfil, arbeider hver dag med å utvikle ventilasjonsfilter som skal stoppe svevestøv.

Uten at vi skal tørre å begi oss ut på å komme med noen helt konkrete tall, er vi helt enige i forslaget om å skjerpe inn grensene for hvor mye svevestøv utelufta kan inneholde.

En halvering innen 2020 kan være mulig å nå dersom de riktige tiltakene blir satt inn, men er 50 % reduksjon egentlig nok når en vet hvor store skadevirkningene er?

 

Samfunnsøkonomien i å redusere mengden svevestøv er udiskutabel

 

Skadevirkninger og fakta om svevestøv har vi tidligere skrevet om her. Dokumenterte, tallfestede rapporter som viser de positive effektene av å redusere nivået av svevestøv i lufta, har vi derimot ikke belyst.

Nå har det kommet forskningsrapporter også på dette, og resultatene kan vi vel si er oppsiktsvekkende:

I følge Folkehelseinstituttet vil en hvert år spare minst 300 tapte friske, leveår i Oslo – og det bare ved å redusere konsentrasjonen med et mikrogram pr kubikkmeter luft!

Samfunnsøkonomien i å redusere mengden svevestøv er med andre ord udiskutabel.

 

Gode ventilasjonsfiltre stopper svevestøv

Samtidig med at det ser ut som om alle offentlige instanser er enige om at svevestøv er helseskadelig, og at nivåene må ned, er det liten eller ingen diskusjon rundt kvaliteten på produkter som skal hindre svevestøv fra utelufta i å komme inn i undervisningslokaler, kontorer, og andre bygninger.

Vi snakker altså om ventilasjonsfilter.

Vi så det seinest for to uker siden, da en større kommune la filterleveransen ut på anbud. Eneste tildelingskriterie var pris. Ikke ett ord om filterkvalitet, eller hvor stor andel av svevestøvet filtrene skulle stoppe.

Alle som arbeider hos Interfil, arbeider jevnt og trutt med å øke folks bevissthet rundt hvor store forskjeller det kan være i kvaliteten på et ventilasjonsfilter. I tillegg til å holde kurs både for egne kunder og andre, har vi blant annet utarbeidet innkjøpsguider og en egen funksjon for valg av filterklasse på nett.

Selv om vi merker en bedring, også blant offentlige innkjøpere, ser vi altså fra tid til annen begredelige eksempler på det motsatte. Derfor er initiativet fra Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Statens vegvesen et prisverdig tiltak som forhåpentligvis kan være med på å få enda flere øyne opp for det skadelige svevestøvet.

Det er ingen som har kommentert ennå, men du kan bli den første.Legg igjen en kommentar