Filterkvalitet – internkontroll og dokumentasjon

 

Interfil AS arbeider kontinuerlig og målrettet for å kvalitetssikre alle ledd i virksomheten.

Kvalitetssikringssystemet vårt tilfredsstiller ISO 9001:2015, som er et ledelsessystem som til­fredsstiller alle krav med hensyn til sikkerhet, helse og miljø.

Både ferdigvarer, varer i arbeid, og råvarer som blir brukt i produksjonen blir kontinuerlig testet.

Vi har eget testlaboratorium med testrigg for kon­troll av blant annet utskillingsgrad og trykkfall på ventilasjons­filter.

Vi utfører fulle tester i henhold til gjeldende test- og klassifiseringsstandard ISO16890:2016.

For nøytrale tester benytter vi RISE Research Institute of Sweden (tidligere SP), samt Eurofins Expert Services (tidligere VTT) i Finland, og Cetiat i Frankrike. Alle er akkrediterte laboratorier godkjent av Eurovent.

Filterserien SuperFlow er P-merket. Det vil si at de er godkjent av RISE, som står for sertifiseringen.

P-merkingen er den desidert strengeste sertifiseringsordningen som finnes i bransjen. Det blir stilt krav til både produkt og produksjon, og revisjoner av kvalitetssystem og testing av filter gjøres hvert år.

Kjøp P-merkede ventilasjonsfilter! Da er du garantert at du får et optimalt produkt som holder hva det lover – hele levetiden.

Interessert i siste nytt fra Interfil? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!