Filterkvalitet – internkontroll og dokumentasjon

 

Interfil AS arbeider kontinuerlig og målrettet for å kvalitetssikre alle ledd i virksomheten.

Kvalitetssikringssystemet vårt tilfredsstiller ISO 9001:2015, som er basert på kravene i ISO 9002, og et ledelsessystem som til­fredsstiller alle krav med hensyn til sikkerhet, helse og miljø.

Både ferdigvarer, varer i arbeid, og råvarer som blir brukt i produksjonen blir kontinuerlig testet.

Vi har eget testlaboratorium med testrigg for kon­troll av blant annet utskillingsgrad og trykkfall på ventilasjons­filter.

Vi utfører fulle tester i henhold til gjeldende test- og klassifiseringsstandard ISO16890:2016.

For offisielle/nøytrale tester benytter vi RISE Research Institute of Sweden (tidligere SP), samt VTT i Finland, og Cetiat i Frankrike. Alle er akkrediterte laboratorier godkjent av Eurovent.

VTT er Europas ledende testlaboratorium for ventilasjonsfilter, og utfører jevnlig tester i henhold til gjeldende EN779.

Filterserien SuperFlow er P-merket. Det vil si at de er godkjent av RISE, som står for sertifiseringen.

P-merkingen er den desidert strengeste sertifiseringsordningen som finnes i bransjen. Det blir stilt krav til både produkt og produksjon, og revisjoner av kvalitetssystem og testing av filter gjøres hvert år. Sertifiseringen går på den måten lenger enn ISO 9000-stan­darden på flere områder.

Kjøp P-merkede ventilasjonsfilter! Da er du garantert at du får et optimalt produkt som holder hva det lover – hele levetiden.

Interessert i siste nytt fra Interfil? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!