Filter til boligventilasjon

 

Det aller meste av døgnet oppholder du deg trolig innendørs. Kvaliteten på lufta du puster inn kan være elendig.

Innelufta kan være forurenset av blant annet bakterier, avgasser fra bygningsmaterialer eller møbler, matlaging og tobakksrøyk. Det er viktig at forurensningene fjernes så godt som mulig, og at frisk, filtrert luft blir tilført innelufta.

Men det hjelper lite å pøse på med uteluft dersom den heller ikke er rein. Det er med andre ord viktig å bruke GODE ventilasjonsfilter.

Husk at anbefalinger fra blant annet Arbeidstilsynet sier MINIMUM filterklasse F7!

Hvert døgn puster du inn ca. 10 000 liter luft. Har du noen gang tenkt over hvilken kvalitet det er på denne lufta?

Aktuelle filter til boligventilasjon

Trenger du filter til boligventilasjon?

Se oversikt over hvor du kan kjøpe filter til ventilasjonsanlegg