Filter til båter

 

Filter til båter og offshorefartøy skal beskytte både passasjerer, mannskap og maskiner mot skadelige partikler og ubehagelig lukt. Viledon spesialfilter har lang levetid, og gir maks beskyttelse.

 

Filter til offshore kan være alt fra krevende totalløsninger for gassturbiner, til filter til båter og boligplattformer.

Uansett er det viktig at filtrene til denne type ventilasjonsanlegg tåler en støyt – enten problemet er høy luftfuktighet, høyt saltinnhold i lufta, høye lufthastigheter, store luftmengder, eller avgasser fra for eksempel dieselmotorer.

Interfil har en rekke filter som takler disse utfordringene.

Aktuelle produkter til offshore

Har du spørsmål om

filter til båter og andre offshorefartøy?

Ta kontakt med oss, så skal vi gi deg rask og god hjelp.

  Sjekk ut dette også