Eurovent – garantert produktkvalitet

 

Eurovent-sertifiseringen er din garanti for at produsenten holder det han lover.

 

Ikke alle filterprodusenter greier å holde det de lover av produktdata. Det er dessverre ikke uvanlig å finne produktinformasjon der det oppgis blant annet trykkfall som filteret ikke greier å oppnå i det virkelige liv.

 

Hva er Eurovent?

Eurovent Certification Company (ECC) er en nøytral instans som har utviklet et sertifiseringsprogram som omfatter blant annet ventilasjonsfilter.

ECC sin fremste oppgave er å kontrollere at alt som oppgis av produktkvalitet faktisk stemmer. Ved å bruke filter fra en Eurovent-sertifisert produsent, kan du altså være sikker på at du får et produkt som holder mål i forhold til det som er oppgitt i produktdatablad og brosjyrematerielle på papir og nett.

Eurovent sikrer også likest mulig konkurransevilkår i filterbransjen, og ikke minst gjennomsiktighet når det gjelder teknisk produktinformasjon.

 

Hvilke produkter er sertifisert?

Sertifiserte produsenter må sertifisere alle filter i mellomfilterklassene M5 og M6, samt finfilterklassene F7, F8 og F9.

 

Slik kontrolleres produsentene

ECC plukker hvert år ut minimum fire filtre fra ulike produktgrupper. Disse sendes til uavhengige testlaboratorier (SP og VTT), der det blir utført en full test i henhold til EN 779:2012. I testene blir blant annet følgende kontrollert:

  • Starttrykkfall
  • Startutskilling
  • Minimumsutskilling
  • Energiklasse
  • Årlig energiforbruk

Alle filtre blir testet ved en luftmengde på 0,944 m3/s. Det viktigste som blir kontrollert, er at filteret faktisk holder den filterklassen som produsenten lover i alt av brosjyremateriell.

I tillegg blir også oppgitt energiklasse i henhold til Eurovent 4/11 kontrollert opp mot det som er oppgitt av dokumentasjon på nett og papir.

Andre viktige data som oppgitt trykkfall, partikkelutskilling og årlig energiforbruk, blir også nøye kontrollert. Dersom ECC avdekker mindre avvik, må produsenten revidere alle spesifikasjoner.

Dersom ECC oppdager større avvik, risikerer produsenten å bli utestengt fra sertifiseringsprogrammet.

 

Slik ser du at produsenten er Eurovent-sertifisert

Enkelt og greit: du ser etter Eurovent-logoen.