Energimerking av ventilasjonsfilter – Eurovent 4/21

 

Energimerkeordningen for ventilasjonsfilter, Eurovent 4/21, gjør det enkelt å velge de mest energieffektive filtrene på markedet.

 

Den opprinnelige energimerkeordningen for ventilasjonsfilter, Eurovent 4/11, ble vedtatt av Eurovent våren 2011. Med energimerket på plass, fikk også ventilasjonsfilter sitt eget energimerke – på lik linje med brune- og hvitevarer.

I oktober 2018 ble den reviderte utgaven, Eurovent 4/21, gjeldende. Endringen innebærer endring av både energiklasser, og ikke minst en endring av grenseverdiene. I praksis er det nå svært få ventilasjonsfilter som greier å oppnå den beste energiklassen.

 

Seks energiklasser

Eurovent 4/21 deler ventilasjonsfilter inn i seks energiklasser. A+ er den beste, og produkter i denne klassen har derfor det laveste energiforbruket. Ventilasjonsfilter med det høyeste energiforbruket har energiklasse E.

Det er kun ventilasjonsfilter i filterklasse ePM10, ePM2,5 og ePM1 som kan energimerkes i henhold til klassifiseringen.

 

Slik beregnes energiklassene

Det er fem faktorer som blir brukt som grunnlag for å beregne hvilken energiklasse filtrene ender opp i:

  • filterklasse
  • trykkfall
  • luftmengde
  • virkningsgrad på viften
  • driftstid

Beregningen tar utgangspunkt i viktige produktegenskaper som blir målt etter test- og klassifiseringsstandarden ISO 16890.

Under den videre beregningen tas det utgangspunkt i starttrykkfall for rent filter, samt trykkfall ved bestemte støvmatingsintervall (filter blir matet med et definert teststøv). Luftmengden som det skal måles på, er 3400 m3/t (0,944 m3/s). Virkningsgraden er definert som 50 % og driftstiden er fastsatt til 6 000 timer.

Ut i fra dette er det mulig å gjøre en beregning som simulerer hvordan filteret teoretisk vil oppføre seg under reell drift, og resultatet av beregningen ender altså opp med en definert energiklasse.

 

Dette er grenseverdiene

Slik ser grenseverdiene ut for de ulike filter- og energiklassene:

 A+ABCDE
50 - 55 %< 800< 900< 1050< 1400< 2000>2000
60 – 65 %< 850< 950< 1100< 1450< 2050>2050
70 – 75 %< 950< 1100< 1250< 1550< 2150>2150
80 – 85 %< 1050< 1250< 1450< 1800< 2400>2400
>90 %< 1200< 1400< 1550< 1900< 2500>2500
A+ABCDE
50 - 55 %< 700< 800< 950< 1300< 1900> 1900
60 – 65 %< 750< 850< 1000< 1350< 1950> 1950
70 – 75 %< 800< 900< 1050< 1400< 2000 2000
80 – 85 %< 900< 1000< 1200< 1500< 2100> 2100
> 90%< 1000< 1100< 1300< 1600< 2200> 2200
Mx=400 g (AC Fine)Årlig energiforbruk i kWt for ePM10
A+ABCDE
50 - 55 %< 450< 550< 650< 750< 1100> 1100
60 – 65 %< 500< 600< 700< 850< 1200> 1200
70 – 75 %< 600< 700< 800< 900< 1300> 1300
80 – 85 %< 700< 800< 900< 1000< 1400> 1400
> 90 %< 800< 900< 1050< 1400< 1500> 1500

 

Slik ser energimerket ut

Det visuelle energimerket for hvert enkelt produkt, er enkelt utformet. Selve energiklassen som er oppgitt nederst på merket, er selvfølgelig den viktigste informasjon på etiketten. I tillegg bør du også legge merke til «minimum efficiency», som angir hvor stor andel av partiklene filteret stopper.

energimerke lm 10-83 interfil energiklasse a

Få nyhetsbrev

fra Interfil du også!

Abonnér på nyhetsbrevet fra Interfil, og bli den første til å få vite det siste om ventilasjonsfilter og inneklima.