Energiforbruk eller godt inneklima?

 

Det er viktig å se inneklima og energiforbruk i sammenheng når du skal vurdere energieffektivitet og energiforbruk i bygninger. Dessverre er det ikke ofte dette skjer. Fokuset på energieffektivitet går ofte på helsa løs.

Hva ville DU valgt dersom DU kunne bestemme filterkvaliteten i ventilasjonsanlegget på skolen til barna dine? Et filter som stopper minimum 35 % eller 55 % av det farlige svevestøvet?

Svaret er trolig temmelig opplag. I alle fall når du får spørsmålet stilt på denne måten.

Men i praksis er det ofte det motsatte som skjer. Inneklimaet må vike for krav om lavest mulig innkjøpspris og minst mulig energiforbruk.

 

Tar ikke hensyn til inneklima

I svært mange ventilasjonsanlegg blir det brukt dårlige filtre.

Du kan jevnlig lese om eksempler der manglende fokus på en god totalløsning som sikrer et godt inneklima fører til at skoler og barnehager må stenge. Til og med nyrenoverte skoler må av og til stenges på grunn av elendig inneluft.

Du ser det ofte også i anbudssammenheng. En rask gjennomgang av offentlige anbud fra 2011, der det var ventilasjonsfiltre som skulle kjøpes inn, viser at luftkvalitet ikke var nevnt med ett eneste ord i tildelingskriteriene.

Ikke ett eneste ord om kvalitetssertifiserte produkter.

Ikke ett ord om trykkfall.

Ikke ett ord om levetidskostnader.

Ikke ett ord om energieffektivitet.

Og verst av alt: ikke ett ord om inneklima.

 

Passivhus med passivbrukere

Dette kan være uforsvarlig – både helsemessig, og ikke minst samfunnsøkonomisk.

Med et altfor ensidig fokus på minst mulig innkjøpspris og mest mulig energigjerrige produkter, er det fort gjort å ende opp med bygg som er energiklassifisert som B, men som under faktisk drift er et F-bygg. Eller for å si det på en annen måte: du kan ende opp med et passivhus som er fulle av uproduktive, småsjuke og skralhelsa passivbrukere.

Mye taler for at dette allerede er i ferd med å skje. Plager relatert til dårlig inneklima koster oss enorme summer hvert eneste år.

Bare i skole og undervisning antas det at det hvert år går tapt inntil 68 500** årsverk blant elever og lærere på grunn av dårlig inneklima. De beregnede tallene for helsesektoren er inntil 16 000** tapte årsverk – bare grunn av sykefravær relatert til dårlig inneklima.

Det burde med andre ord ikke være noen tvil om at det er god økonomi i å tenke langsiktig og ikke ha et ensidig og snevert fokus på rein innkjøspris og reine kilowattimer.

 

Vil du lese mer om temaet? Les full artikkel om temaet her

Er du interessert i inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!