Luftfiltrering i renrom – EN 1822 

 

Produksjon av for eksempel mikroprosessorer krever ekstremt ren luft, og selv det minste støvkorn kan ødelegge hele produksjonsserier. Og enda verre: bruk av feil filter kan få fatale følger i en operasjonssal.

Luftfiltrering i operasjonssaler, elektronikkindustri, eller i andre renromsinstallasjoner, er svært krevende. Bruk av feil filter, og ikke minst feil bruk av filterproduktet, eller produktfeil, kan få katastrofale følger i et såkalt renrom.

EN 1822:2009 er betegnelsen på den europeiske teststandarden som brukes for å klassifisere og teste filter som er beregnet for å brukes i renrom.

Disse filtrene er delt inn i tre ulike filterklassegrupper: EPA, HEPA og ULPA, alt etter hvor stor andel av de såkalt mest penetrerende partiklene (MPPS) filteret stopper.

Alle ferdigproduserte HEPA- og ULPA-filter fra Interfil blir testet for eventuelle lekkasjer, og hvert enkelt filter leveres med eget testsertifikat.

EN-1822-tabell-600x298px

Er du interessert i inneklima? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!