EN 16798-3 – hvordan velge riktig filterkvalitet

 

Den europeiske standarden EN 16798-3 (207) er et nyttig verktøy du bør bruke når du skal velge hvilken filterkvalitet du skal bruke i ventilasjonsanlegget.

 

For å forenkle valgprosedyren for filterklasse og likevel vurdere alle relevante faktorer, innfører denne Eurovent-anbefalingen en metode som samsvarer med anbefalt minste filtreringsgrad med kategoriene for både uteluft og tilluft.

For å holde seg konsistent på internasjonalt nivå, refererer metoden til grenseverdier anbefalt av WHO.

I denne anbefalingen defineres 3 utelufts-kategorier (ODA) og 5 tillufts-kategori (SUP) på samme måte som i EN 16798-3 på følgende måte:

 • ODA 1 – uteluft som bare midlertidig kan være forurenset av partikler.
  Gjelder der Verdens Helseorganisasjon WHO (2005) retningslinjer er oppfylt (årsmiddelverdi PM2.5 ≤ 10 μg/m3 og PM10 ≤ 20 μg/m3).
  Eksempel: Landsbygda
 • ODA 2 – uteluft med høye konsentrasjoner av partikler.
  Gjelder der PM-konsentrasjoner går ut over WHO retningslinjer med en faktor opp til 1,5 (årsmiddelverdi PM2.5 ≤ 15 μg/m3 og PM10 ≤ 30 μg/m3).
  Eksempel: Tettsteder og delvis trafikkert område
 • ODA 3 – uteluft med svært høye konsentrasjoner av partikler.
  Gjelder der PM-konsentrasjoner overstiger WHO-retningslinjene med en faktor større enn 1,5 (årsmiddelverdi PM2.5 > 15 μg/m3 og PM10 > 30 μg/m3).
  Eksempel: Forurenset byområde eller tungindustri
EN-13779-tabeller-600px
 • SUP 1 – bruksområder med høye hygieniske krav.
  Eksempel: Sykehus, farmasi, elektronisk og optisk industri, tilluft i renrom.
 • SUP 2 – bruksområder med middels høye hygieniske krav.
  Eksempel: mat- og drikkeproduksjon.
 • SUP 3 – bruksområder med grunnleggende hygieniske krav.
  Eksempel: Mat- og drikkeproduksjon med grunnleggende hygienisk krav.
 • SUP 4: bruksområder uten hygieniske krav.
  Eksempel: Generelle produksjonsområder i bilindustrien.
 • SUP 5 – produksjonsområder i tungindustrien.
  Eksempel: Stålfabrikk, smelteverk, sveiseanlegg.

For god informasjon om valg av filterklasse, finnes det i dokumentet Eurovent 4/23-2018 – Valg av luftfiltre klassifisert etter EN ISO 16890 for allmenn ventilasjon.

Denne kan du få på VKE sin nettside, eller ved å ta kontakt med kundeservice@interfil.no for å få tilsendt ett eller flere trykte eksemplarer.

I rød luftsone i byer er det anbefalt at det benyttes finere partikkelfilter og i tillegg kull. Interfils SuperFlow Duo 95 (ePM1 85%).

Er du interessert

i inneklima?

Meld deg på nyhetsbrevet fra Interfil for å få de siste nyhetene om inneklima og ventilasjonsfilter.