EN 13779 – hvordan velge riktig filterkvalitet

 

Den europeiske standarden EN 13779:2007 er et nyttig verktøy du bør bruke når du skal velge hvilken filterkvalitet du skal bruke i ventilasjonsanlegget.

 

Enkelt sagt deler standarden inneluft (Indoor Air Quality) inn i fire kategorier, og uteluft (Outdoor Air Quality) i tre ulike kategorier.

Indoor Air Quality (IDA)  er kategorisert som svært god (IDA 1), god (IDA 2), OK (IDA 3), eller dårlig (IDA 4). Outdoor Air Quality (ODA) er kategorisert som ren (ODA 1), forurenset (ODA 2), eller svært forurenset (ODA 3).

For de fire førstnevnte kategoriene, IDA-klassene, kan måling av CO2-nivå være med på å definere «bra» og «dårlig» luftkvalitet.

For ODA-kategoriene er konsentrasjonsmålinger av ulike gasser et verktøy som blir brukt for å skille klassene fra hverandre.

ODA 1 er gjerne landlige områder, uten spesielle forurensningskilder. Mindre byer er ofte i ODA 2, og større byer/sentrumskjerner er som oftest kategorisert i ODA 3.

Som skjemaet under viser, bør for eksempel i et svært forurenset område (ODA 3) velge en flertrinns løsning med både F7 ventilasjonsfilter, kullfilter og F9 ventilasjonsfilter.

Interfil har utviklet et eget verktøy der du slipper å lese deg gjennom ulike tabeller for å komme fram til hvilken filterklasse du bør velge. Denne kan du prøve her.

EN-13779-tabeller-600px

Er du interessert

i inneklima?

Meld deg på nyhetsbrevet fra Interfil for å få de siste nyhetene om inneklima og ventilasjonsfilter.