Chat with us, powered by LiveChat

Dårlig luft der du jobber? Disse spørsmålene kan hjelpe deg

Synes du at inneklimaet er dårlig der du jobber? Dette er spørsmålene du bør stille til den som har ansvaret for lokalene.

Det er mange faktorer som påvirker kvaliteten på lufta der du oppholder deg, og det er ikke nødvendigvis så effektivt å gå til den som har det overordne ansvaret for bygget med en generell påstand om at inneklimaet er dårlig.

Ved å være litt mer konkret, er det større sjanse for at du blir tatt på alvor og at det virkelig blir tatt tak i problemet.

Dette er spørsmålene du bør stille til den eller de som har ansvaret for inneklimaet i bygningen du arbeider i:

1. Når ble det byttet ventilasjonsfilter sist?

Gode ventilasjonsfilter er den viktigste nøkkelen for å få et godt inneklima. Et godt ventilasjonsfilter skal stoppe mest mulig av de helseskadelige partiklene som kan finnes i lufta, samtidig som de krever minst mulig energi under bruk.

Et filter bør aldri brukes lenger enn ett år før det byttes. I forurensede områder, for eksempel i byer og tettbebygde strøk, bør filter byttes to ganger i året (gjerne før og etter pollensesongen).

2. Brukes det filter med høy partikkelutskillingsgrad?

Det er store forskjeller på hvor stor andel av luftbårne partikler et filter stopper. Enkelte filter stopper bare relativt grove svevestøvpartikler, og lar mange av de virkelige helseskadelige partikler slippe gjennom.

For å være sikker på at filteret i ventilasjonsanlegget stopper flest mulig partikler, slik at du kan få best mulig kvalitet på innelufta, bør du spørre om det bruker ventilasjonsfilter i filterklasse ISO PM1 med høy prosentvis utskillingsverdi (tilsvarende minimum filterklasse F7 etter gammel standard).

3. Brukes det Euroventsertifiserte ventilasjonsfilter med god kvalitet?

Det er stor forskjell på produktkvaliteten fra filterprodusent til filterprodusent. Spør om filteret i ventilasjonsanlegget er laget av en Euroventsertifisert produsent.

Dersom svaret er «ja» kan du være sikker på at filteret holder den standarden som produsenten selv hevder at produktet har.

Du kan også selv kontrollere om filterprodusenten er sertifisert ved å se på denne oversikten.

4. Når ble ventilasjonsanlegget rengjort sist?

For at innelufta skal være så god som mulig, er det viktig hele ventilasjonsanlegget er så rent som mulig.

Luftinntak, ventilasjonsaggregat og ikke minst luftkanaler bør rengjøres med jevne mellomrom.

Derfor bør du spørre om når ventilasjonsanlegget ble rengjort sist, og om det er tegnet avtale med ventilasjonsentreprenør eller et servicefirma om jevnlig rengjøring av anlegget.

Det finnes mange norske forhandlere der du trygt kan kjøpe ventilasjonsfilter fra norsk, euroventsertifsert filterprodusent.

Se oversikt over forhandlere som selger euroventsertifiserte ventilasjonsfilter >>