Chat with us, powered by LiveChat

5 viktige fakta: derfor er ventilasjonsfilteret viktig for luftkvaliteten

Du har kanskje merket hvor tungt det kan være å oppholde seg i et rom med dårlig luft, men har du tenkt over hvorfor et ventilasjonsfilter er viktig for luftkvaliteten inne?

Dårlig kvalitet på innelufta kan ha mange negative konsekvenser. I verste fall kan du få helseskader av å oppholde deg mye i rom med dårlig luftkvalitet.

Kvaliteten på innelufta har også mye å si for produktiviteten til de ansatte i en bedrift.

Men hvorfor er kvaliteten på filteret som sitter i ventilasjonsanlegget viktig?

Her har du fem viktige fakta om luftkvalitet som kan hjelpe deg til å overbevise de rundt deg om at det er smart å velge riktig ventilasjonsfilter.

 

Du tilbringer 90 % av tiden din innendørs

De fleste er klar over at utendørs luftforurensning kan påvirke helsen negativt. Men også kvaliteten på innelufta er viktig for helsen.

Innelufta kan inneholde skadelige partikler og gasser, både fra uteluft som trekkes inn gjennom en dårlig ventilasjonsløsning, og fra forurensningskilder som panelovner, kopimaskiner, printere og møbler.

Undersøkelser viser at de fleste mennesker oppholder seg innendørs omtrent 90 % av døgnet. Da sier det seg selv at kvaliteten på innelufta er viktig for at vi skal puste inn reinest mulig luft.

Et godt ventilasjonsfilter er den viktigste nøkkelen til god kvalitet på innelufta.

 

Du puster inn 15 kg luft hver dag

Du bryr deg om kvaliteten på maten som du spiser, ikke sant? Hver dag spiser et menneske i snitt en kilo mat, og drikker to liter væske. Derfor er det lett å forstå at det er viktig at kvaliteten på det vi spiser og drikker er god.

Men visste du at et voksent menneske puster inn så mye som 15 kilo med luft hver eneste dag?

Bryr du deg like mye om kvaliteten på lufta du puster inn som maten du spiser?

Ved å bruke et ventilasjonsfilter som fjerner mest mulig forurensning, kan du være sikker på at innelufta du puster inn ikke er helseskadelig.

 

Du får mer produktive ansatte

Det er gjort mye forskning på inneklima og effektivitet på arbeidsplassen. De mest nøkterne undersøkelsene konkluderer med at enkle tiltak for å få bedre inneluft kan gi 5 % mer effektive ansatte.

Å velge riktig ventilasjonsfilter er ett av av de enkleste og rimeligste tiltakene for å få bedre inneluft.

 

Det lønner seg å investere i god inneluft

God inneluft kan altså gi mer produktive ansatte. Og det lønner seg virkelig å investere i effektivitet på arbeidsplassen. Lønnskostnadene i en bedrift er gjerne 25 – 100 ganger så høye som energikostnadene, og 4 – 15 ganger så høye som det det koster å leie lokalene.

Derfor er det billig å investere i god inneluft, noe du blant annet gjør ved å bruke et euroventsertifisert ventilasjonsfilter med god partikkelutskilling.

 

Elendig luftkvalitet er farlig

Hvert år fører dårlig luftkvalitet til mange såkalte tidlige dødsfall på grunn av dårlig luftkvalitet. Barn, eldre og mennesker med hjerte- og lungeplager er spesielt utsatte.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har slått fast at 1,7 millioner barn dør på grunn av luftforurensning.

Heller ikke innendørs er du trygg dersom forurenset uteluft dras inn gjennom et dårlig ventilasjonsfilter.

Et ventilasjonsfilter med god kvalitet bidrar til å redusere helserisikoen ved luftforurensning.

Lyst til å få tips om inneklima generelt og ventilasjonsfilter spesielt?

Meld deg på nyhetsbrev og få gratis tips om inneklima og ventilasjonsfilter