Gode ventilasjonsfilter – et varig og effektivt tiltak mot NOx og svevestøv

 

Dieselbilforbudet i norske byer for å få en midlertidig reduksjon av svevestøv og Nitrogenoksider (NOx) kan være effektivt. Men visste du at enkelte ventilasjonsfilter kan være både et effektivt og varig tiltak mot helsefarlig luftforurensning?

 

Målestasjonene til Norsk institutt for luftforskning (NILU) har lyst rødt gjentatte ganger de siste årene.

Spesielt ille har det vært i vintermånedene, når kulde i kombinasjon med stillestående luft har lagt et kvelende lokk over bylufta.

Luftforurensningen har gjentatte ganger vært så høy at astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt hjerte- og karsykdommer, har vært advart mot å oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Gode filter stopper luftforurensning

Under dieselforbudet i midten av januar i fjor var luftkvaliteten god, og NILU kunne konkludere med at akutt-tiltaket hadde en positiv effekt.

Selv om både akutte og mer varige tiltak der en i størst mulig grad reduserer kildene til utslipp av svevestøv og NOx er vel og bra, finnes det enkle tiltak som du kan gjøre for å hindre den helseskadelige lufta å komme inn i hus, skoler, kontorer og andre bygg der du og jeg oppholder oss.

 

Det finnes rimelige og gode filter som stopper NOx og svevestøv

 

Et av de enkleste, billigste og mest effektive tiltakene, er å bruke gode ventilasjonsfilter som stopper både svevestøvpartikler og NOx.

De beste filterløsningene har separate filtertrinn. Minst ett trinn som stopper partikler fra svevestøvet, og et eget kullfilter som stopper NOx og andre gasser.

Enkelte ventilasjonsfilter kombinerer partikkel- og kullfilter i en og samme løsning. Dette er gjerne også de rimeligste løsningene, både i pris og ikke minst fordi det ikke krever noen kostbar ombygging av ventilasjonsanlegget.

Tips når du skal velge filter

Det er store forskjeller på kvaliteten på disse filtrene. Enkelte ventilasjonsfilter stopper knapt nok noe som helst av de minste og mest helseskadelige partiklene som finnes i svevestøv.

Noen kombifilter har så marginale mengder med aktivt kull at det har en svært kortvarig effekt mot NO2 og andre gasser.

Dette er noen tips for hvordan du kan sikre deg et filter som gir god effekt til best mulig pris:

  • Be om et filter som stopper mest mulig av de minste partiklene i svevestøvet
  • Be om et filter som har en reduksjon av NOx på minst 40 %
  • Be om dokumentasjon som bekrefter oppgitte verdier

Det finnes i dag gode filterløsninger fra flere filterprodusenter. Filterløsninger som er godt egnet til langt på vei å gjøre innelufta fri for både partikkel- og gassforurensninger.

Du trenger heller ikke reise langt for å få tak i gode filterløsninger. Det finnes produkter som er laget i Norge som stopper ca. 50 % NOx.

Interfil produserer gode og kostnadseffektive filter som stopper både svevestøv og gasser.

Ta kontakt for å få mer informasjon om filter som stopper NOx og svevestøv