Ja til ren luft i klasserommet!

 

Det slår neppe feil i år heller. Ikke mange dagene etter at det nye skoleåret starter, dukker de første meldingene om dårlig inneklima opp.

 

Vi har skrevet om det før, og journalistene har meldt om det før. Like fullt: det ser forsyne meg ut til at det er verdt å skrive om i år også.

Hvert år, i dagene før og etter skolestart, dukker de samme medieoppslagene opp: skoler som må stenges på grunn av dårlig inneklima.

Dette er noen av stikkordene fra ymse avisartikler som dukket opp etter skolestart de siste åra:

  • 24 skoler i Bergen uten godkjent inneklima
  • stengte skole på grunn av dårlig inneklima
  • 229 000 elever går på skoler som ikke er godkjente

Selv om mange skoler har alt på stell, ser det altså ut til at det all grunn til å slå fast at det er alt annet enn ren luft i klasserommene på altfor mange skoler.

 

Dårlig inneklima gir dårlig konsentrasjon

Hvilke konsekvenser kan det så få dersom skoleelevene ikke får det inneklimaet de fortjener?

Noen av symptomene på dårlig inneklima, kan være tretthet og hodepine, noe som også kan gi utslag i at de seg oppholder seg i klasserommet får vanskeligere for å konsentrere seg.

 

Les også: Dårlig luftkvalitet ute kan gi elendig luftkvalitet inne

 

Konsentrasjonsvansker er ille nok i seg selv for en skoleelev. Men enda verre blir det når vi vet at dårlig inneklima på grunn av dårlig filtrert uteluft kan få alvorlige konsekvenser for utsatte grupper som for eksempel astmatikere.

 

Bytt ut lufta

Hva kan en så gjøre for å sikre ren luft i klasserommet?

Godt renhold og utbedring av fuktskader er to åpenbare tiltak som det ser ut til å være et visst forbedringspotensiale i.

Andre tiltak kan blant annet være å:

  • bruke gode ventilasjonsfilter med god kvalitet
  • bytte ut forurenset inneluft med filtrert, ren uteluft
  • sørge for at tilstrekkelig med ren luft blir tilført rommet

 

Lurer du hvilke ventilasjonsfilter som er best egnet for å sikre ren luft i klasserommet? Sjekk ut denne oversikten for å få forslag til ventilasjonsfilter til skoler.

Vil du vite mer

om hvordan du kan få et godt inneklima?

Meld deg på nyhetsbrevet til Interfil for å få de siste nyhetene om inneklima og ventilasjonsfilter.