Energimerking av ventilasjonsfilter:

Tøffere krav kan gå på bekostning av inneklimaet

 

Den europeiske anbefalingen for energimerking av ventilasjonsfilter har kommet i ny utgave. Den nye versjonen stiller tøffere krav enn tidligere til energieffektive ventilasjonsfilter. Det kan være både en god og en dårlig nyhet for alle som er interesserte i inneklima.

 

Den første versjonen av energimerkeordningen, Eurovent 4/11, er oppdatert.

Eurovent 4/21, som er navnet på den oppdaterte utgaven, stiller langt tøffere krav til energiforbruk enn tidligere.

Mange filter som før var i høyeste klasse A, er nå i energiklasse B, selv om alle tekniske verdier er like.

Les også: Fakta om energimerking av ventilasjonsfilter

Strengere krav til energiforbruk er bra. Det som ikke er så bra, er at det er en reell fare for at de skjerpede kravene kan få filterprodusentene til å redusere partikkelutskillingen for å oppnå en bedre energiklasse.

Hvordan kan det ha seg, lurer du kanskje på?

La oss prøve å forklare:

 

Variasjoner i filtreringsevne

Det kan være store variasjoner i hvor mye svevestøv to filter i samme filterklasse stopper. Kravet til et ventilasjonsfilter i filterklasse F7 (EN 779:2012), er at det skal stoppe minimum 35 % av alle partikler som er 0,4 µm store (0,4 tusendels millimeter).

SP, som har den strengeste sertifiseringsordningen for ventilasjonsfilter, P-merket, har 50 % som minimumskrav.

Et F7-filter som bare holder minimumskravet stopper altså 30 % færre av de mest helseskadelige partiklene enn det et P-merket ventilasjonsfilter gjør.

 

Det er lettere å oppnå en god energiklasse med et dårlig filter enn et godt filter

 

Energiklassen som et ventilasjonsfilter ender opp i, er blant annet avhengig av trykkfallet til filteret (luftmotstanden). Jo mer åpent et filter er, jo mindre blir luftmotstanden. Og jo mindre luftmotstanden er, jo lettere er det å oppnå en god energiklasse.

Et filter som stopper 35 % av 0,4 µm partikler er altså mer åpent enn et filter som stopper 50 % av de samme partiklene.

Siden det er lettere å oppnå et lavt trykkfall med et mer åpent filter, er det altså lettere å oppnå en god energiklasse ved å holde seg utelukkende til minimumskravet.

 

Inneklimaet kan bli offeret

Med lanseringen av Eurovent 4/11 så vi en klar tendens til at mange filterprodusenter utnyttet seg av dette, og økte fokuset mot produkter med relativt dårlig partikkelutskilling.

Nå som grensene til energiforbruk er enda strengere enn før, mener vi derfor at det er det en reell fare for at enda flere velger best mulig energiklasse foran best mulig partikkelutskilling.

Pr i dag er det ingen P-merkede ventilasjonsfilter i filterklasse F7 som greier A+, som er den beste energiklassen. De få som oppnår beste klasse, har alle en dårligere partikkelutskilling enn det et F7-filter med topp filtreringsevne har.

Derfor er det kanskje greit å komme med et aldri så lite hjertesukk:

ja, krev energieffektive ventilasjonsfilter, men la det ikke gå på bekostning av inneklimaet.

Vil du vite mer

om hvordan du kan få et godt inneklima?

Meld deg på nyhetsbrevet til Interfil for å få de siste nyhetene om inneklima og ventilasjonsfilter.