Dårlig luftkvalitet ute kan gi elendig luftkvalitet inne

 

Luftkvaliteten ute kan til tider være helt elendig. Et godt ventilasjonsfilter hindrer de farlige partiklene fra utelufta i å komme inn, men det betyr også at et elendig filter vil gi elendig luftkvalitet inne.

 

Det skjer med jevne mellomrom hvert bidige år, spesielt når det er som kaldest om vinteren. TV, radio og aviser melder om skyhøye nivåer av svevestøv og elendig luftkvalitet i byene.

Ikke minst i Bergen, som er spesielt utsatt på grunn av de geografiske forholdene, kan det være ille. Flere ganger i året viser målestasjonene til Norsk institutt for luftforskning (NILU), rødt forurensningnivå i vestlandshovedstaden.

Ved slike nivåer er astmatikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser anbefalt å holde seg inne, i tillegg til at små barn bør unngå å oppholde seg ute lenge.

Les også: derfor bør du bruke F8-filter med kull

Tiltak virker

Det er i all hovedsak to hovedkilder til det skyhøye forurensningsnivået i Bergen: partikler og gasser fra biltrafikk og vedfyring.

I perioden 1999 til 2011 hadde Bergen kommune en panteordning for alle som ønsket å bytte ut gamle ovner med nye, rentbrennende vedovner. Dette skal ha redusert mengden svevestøv med 85 tonn i året.

Ifølge Bergens Tidende ble byluften forverret etter at panteordningen ble avviklet.

Vi skal ikke blande oss så altfor mye opp i tiltakene som gjøres i de ulike byene for å redusere luftforurensningen. Det er opplagt at mye kan og må gjøres.

Les også: grenseverdiene for svevestøv må ned!

Men det som er like opplagt, er at så lenge situasjonen er som den er, bør du gjøre alt du kan for å hindre de helseskadelige partiklene og gassene fra utelufta i å komme inn.

Og det er her ventilasjonsfilteret kommer inn.

 

Dårlig filter = dårlig inneklima

Et ventilasjonsfilter har som hovedoppgave å redusere partikkelinnholdet som dras inn fra utelufta via ventilasjonsanlegget.

Ventilasjonsfilter er delt inn i såkalte filterklasser, som definerer hvor stor andel av bestemte partikkelstørrelser et filter skal stoppe.

Men selv om et to filter fra to ulike leverandører pr definisjon har samme filterklasse, kan det være store forskjeller på hvor stor andel av partiklene de stopper.

De dårligste filtrene på markedet har dårlige filtreringsegenskaper, og kan derfor gi et dårlig inneklima.

For å gjøre det enklere for deg som skal velge filter, er det derfor frivillige sertifiseringsordninger som gir en god pekepinn på hvilke filter som er bra og dårlige når det gjelder partikkelutskilling.

Den beste sertifiseringsordningen, P-merket, stiller langt høyere krav til hvor stor andel av partiklene et filter skal stoppe enn andre sertifiseringer.

Derfor bør du alltid spørre etter P-merket når du skal velge leverandør av ventilasjonsfilter.

Dersom du ønsker å sikre et ekstra godt inneklima, og stoppe helseskadelige gasser i tillegg til svevestøv, bør du også bruke et kullfilter.

Få de siste nyhetene

fra filterprodusenten Interfil

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og vær den første som får vite det siste om inneklima og ventilasjonsfilter.