Ventilasjonsfilter som stopper vulkanaske

 

Under et vulkanutbrudd kan store mengder helseskadelige partikler og gasser slippe ut i lufta. Heldigvis finnes det gode ventilasjonsfilter som stopper vulkanaske, og bidrar til å fjerne de skadelige partiklene og gassene.

 

Interfil har en egen forhandler på Island. Med ujevne mellomrom får den islandske filterleverandøren spørsmål fra bekymrede islendinger som trenger et ventilasjonsfilter som stopper de skadelige partiklene og gassene fra vulkanutbrudd.

Svaret til de bekymrede islendingene er dette: ja, det finnes flere filterløsninger som beskytter godt.

 

SuperFlow Duo F8 gir god beskyttelse mot gasser og partikler fra vulkanutbrudd

 

Men det er ikke bare islendingene som er bekymret for partikler fra vulkanutbrudd.

De minste partiklene fra utbrudd kan nemlig vandre over svært store avstander. Det husker vi blant annet fra det store utbruddet fra Eyjafjallajökull i 2010.

 

Dette er filterløsningene

Den beste beskyttelsen får du med denne filterløsningen:

Du får også god beskyttelse ved å bruke denne løsningen:

  • forfilter som stopper de største partiklene og bidrar til å forlenge levetiden til hovedfilteret
  • ventilasjonsfilter som stopper både partikler og gasser i ett og samme filter. Her er kombifilteret SuperFlow Duo F8 et godt valg.

 

Ventilasjonsfilter F8 er best

Tester som er utført av uavhengige laboratorier, bekrefter at et F7 posefilter fra Interfil stopper minimum  55 % av alle 0,4 µm partikler, og mer enn 70 % av alle µm partikler (1 µm er den minste partikkelstørrelsen fra vulkanaske).

Dersom du går opp til filterklasse F8, stopper ventilasjonsfilteret mer enn 95 % av de samme partiklene.

Med andre ord: et ventilasjonsfilter F8 stopper i praksis det aller meste av skadelige partikler fra et vulkanutbrudd.

For å stoppe gassene som frigis under et vulkanutbrudd, må du derimot inn med et kullfilter.

Et kullfilter med impregnert kull gir best beskyttelse og lengst levetid.

Dersom det ikke er plass til et separat kullfiltertrinn i tillegg til forfilter og hovedfilter/finfilter, eller det ikke er økonomisk ønskelig å bygge om ventilasjonsanlegget for å få plass til et eget kullfilter, kan et kombifilter med partikkel/kullfiltrering i ett og samme filter være et godt alternativ.

 

Forfilter forlenger levetiden

I perioder der det er ekstra mye støv i lufta, kan et finfilter (F7 – F9) gå fort tett. Du bør derfor alltid bruke et grovfilter i filterklasse G3 eller G3 som forfilter.

Dette bidrar til å forlenge levetiden til hovedfilteret. Det er derfor også en god økonomisk løsning.

 

Fakta om gasser og partikler fra vulkanutbrudd:

  • Partiklene er mindre enn 2 mm i diameter, men som regel ikke mindre enn 1 µm.
  • 1 µm partikler er relativt store (effektiviteten for finfilter måles til sammenligning på 0,4 µm partikler)
  • De mest vanlige gassene som oppstår under vulkanutbrudd er H20, H20 og SO2.

Vil du vite mer

om hvordan du kan få et godt inneklima?

Meld deg på nyhetsbrevet til Interfil for å få de siste nyhetene om inneklima og ventilasjonsfilter.