Ventilasjonsfilter er viktig for et godt inneklima i skoler

 

Hvert år går nesten 70 000 årsverk tapt i norske skoler på grunn av dårlig inneklima. Ventilasjonsfilter med dårlig kvalitet er en av synderne.

 

Det slår ikke feil. Hvert år i ukene rundt skolestart dukker de samme historiene opp i aviser, fjernsyn og radio: inneklimaet i norske skoler er for dårlig. Tall fra Arbeidstilsynet viser at så mange som 68 500 årsverk (ved 5 % produksjonstap) går tapt i skole og undervisning. Dette er de totale tallene for elever og ansatte, og burde sjokkere de fleste av oss.

Ventilasjonsfilter er viktig

Dårlig vedlikehold og manglende utbedring av fuktskader er to av årsakene som det fokuseres mest på. Andre syndere er blant annet

  • manglende luftutskifting
  • dårlig renhold
  • dårlige ventilasjonsfiltre

 

Dessverre er det siste punktet kanskje det som det fokuseres minst på.

Ventilasjonsfilter er avgjørende for at både lærings- og arbeidsmiljø ved skolen er godt. For at inneklimaet skal være best mulig, må også ventilasjonsfilteret være best mulig.

Et «dårlig» ventilasjonsfilter F7 stopper 35 % mindre av det helseskadelige svevestøvet enn et godt ventilasjonsfilter.

 

Hva ville DU valgt dersom du kunne bestemme filterkvaliteten i ventilasjonsanlegget på skolen til barna dine? Et filter som stopper minimum 35 % eller minimum 55 % av de farligste partiklene du finner i lufta?

 

Vage krav i offentlige anbud

Innkjøp av ventilasjonsfilter til skoler går for det meste gjennom offentlige anbud. Dessverre ser vi ofte at det i disse anbudene blir stilt altfor vage krav til kvaliteten på ventilasjonsfiltrene. Det viktigste tildelingskriteret er som oftest ren innkjøpspris. Den viktigste produktegenskapen, hvor stor andel av partiklene i lufta filteret skal stoppe, er dessverre altfor ofte et ikke-tema. I lovens første paragraf går det fram at hensikten med offentlige anskaffelser er å sikre mest mulig effektiv ressursbruk. I den sammen paragrafen blir det påpekt at anbud skal skje på en «samfunnstjenlig måte». Vi har allerede slått fast at over 68 000 årsverk går tap i norske skoler hvert år som følge av dårlig inneklima. Er det da en «samfunnstjenlig måte» å velge produkter kun etter ren innkjøpspris?

Still krav til filteret!

Så hvordan kan du sikre deg at det i alle fall ikke er ventilasjonsfilteret det står på når du skal velge ventilasjonsfilter til en skole? Dette er noen av tipsene:

  • Bruk filter i MINIMUM filterklasse F7
  • Bruk P-merkede filtre
  • Krev nøytral testrapport fra Europeisk testinstans

Her kan du lese en komplett innkjøpsguide til ventilasjonsfilter.

Vil du vite mer

om hvordan du sikrer et godt inneklima i skoler?

Ta kontakt med oss for å få tips om hvilke produkter du bør bruke!