Enklere å velge energieffektive filter

 

Etter noen runder fram og tilbake, fikk også ventilasjonsfilter for kort tid siden sitt energimerke.

Veien dit har vært lang og kronglete, ikke minst fordi EU-kommisjonen i fjor høst grep inn og nektet Eurovent Certification Company (ECC) å bruke det opprinnelige forslaget til visuelt merke.

Det er heller ikke til å legge skjul på at medlemmene som sitter i gruppa som arbeider med standarden, har gått noen runder rundt bordet for å bli enige.

Men nok om om det. Nå er energimerket på plass, og bra er det.

Slik kan det se ut for et filter som har energiklasse A:

Energimerke SuperFlow filter fra Interfil

Energimerke ventilasjonsfilter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som du ser, så er energimerkingen av ventilasjonsfilter lett gjenkjennbar med energimerking av for eksempel hvitevarer.

Du har flere av de samme energiklassene (A til E), og fargekoder for hver energiklasse.

Og for alle oss som er glade i norskproduserte kvalitetsprodukter, må det vel være lov å si at det er litt stas at beste energiklasse er Interfil-blå.

 

Dette bør du legge merke til på energimerket

Det viktigste, og det du først og fremst legger merke til på energimerket, er selvfølgelig hvilken energiklasse filteret har.

Merket inneholder også annen viktig informasjon om produktet:

  • Filterklasse (i henhold til EN 779:2012)
  • Energiklasse
  • Minimum efficiency
  • Annual Energy Consumption

 

Det er åpenbart viktig at du ser på filterklasse og energiklasse når du sammenligner to produkter.

I tillegg til dette, mener vi at minimum efficiency (minimum partikkelutskilling) er det aller viktigste du bør legge merke til på energimerket. Det forteller nemlig hvor stor minimumsandel av de mest helseskadelige partiklene som finnes i lufta, filteret stopper.

Derfor: dersom du står med to åpenbart like produkter i hånda, der begge har lik energiklasse, så mener vi at du bør velge det filteret som har best partikkelutskilling. På den måten tar du vare både på inneklima og kravet om energieffektive produkter.

 

Enklere å velge energieffektivt

Vi som arbeider hos Norges ledende filterprodusent, er oppriktig glade for at energimerket endelig er på plass.

Energimerkeordningen, som formelt sett går under betegnelsen Eurovent 4/11, gjør det nemlig enkelt å velge de mest energieffektive filtrene.

For det er ikke til å legge skjul på at det kan være vanskelig å forklare mer eller mindre innfløkte kurver, LCC-beregninger og trykkfallsdiagrammer overfor en kunde.

En visuell merking, som også har en viss gjenkjennelseseffekt med for eksempel hvitevarer, gjør denne jobben langt lettere.

 

Energimerkeordningen gjør det enkelt å velge de mest energieffektive filtrene

 

Interfil oppgir allerede energiklasse i alle sine datablad. I løpet av forsommeren får du også se dette energimerket på filtereskene våre. På den måten kan du lett se hvor energieffektive filteret som er inne esken er.

 

Fremtidige energiklasser

Den tekniske utviklingen av ventilasjonsfiltre går, heldigvis, framover. I årene framover vil nok dette først og fremst gjelde energieffektivitet/trykkfall, der vi trolig vil komme til å se flere produkter med lavere trykkfall enn det vi har sett fram til nå.

Den store utfordringen vil trolig bli at den positive utviklingen i trykkfall ikke går ut over partikkelutskillingen.

Mange vil nok si at det kan være enkelt å oppnå den beste energiklassen etter dagens standard. Det er også filterprodusentene inneforstått med, og alle er nok enige om at flere energiklasser vil komme.

Men når, og hvordan de nye reglene skal være, er en annen sak som det vil bli mye diskusjon rundt framover.