Slik velger du riktig ventilasjonsfilter

Det kan være dyrt å kjøpe billig ventilasjonsfilter. Velg riktig, og du er sikret et filter som både gir et godt inneklima og lavt energiforbruk.

Altfor ofte ser vi at innkjøpere går bare etter størrelsen på rammen som filteret skal inn i, og ikke minst ren fakturapris. Da er det ikke godt å si hva en sitter igjen med.

Dette er de syv viktigste punktene vi mener  du bør ta hensyn til når du skal kjøpe filter:

  • Husk minimum filterklasse ePM1 (tidligere kalt F7)
  • Kjøp filter med lavt trykkfall
  • Husk filterareal tilpasset luftmengde
  • Krev nøytral testrapport
  • Krev p-merking
  • Krev energimerking
  • Krev miljøsertifisering

 

Minimum filterklasse ePM1 60 %

Det verste med å ikke ta hensyn til disse punktene, er selvfølgelig at inneklimaet blir lidende.

Arbeidstilsynets veiledning 444 og den europeiske anbefalingen EN 13779:2007 sier klart at det skal brukes filter i minimum filterklasse F7.

«F7″ er en utgått benevnelse fra en standard som gikk ut i 2018, men det betyr i klarhet at du i dag må bruke minimum filterklasse ePM1 60 %.

Enkelte filterleverandører leverer filter som ikke holder mål i henhold til gjeldende standarder. Filteret stopper med andre ord ikke så mange av de minste og mest helseskadelige partiklene som det bør gjøre.

Du risikerer å kjøpe katta i sekken, og resultatet kan fort bli et elendig inneklima.

Dette går først og fremst utover helsa til de som oppholder seg i lokalene. I tillegg er det direkte uforsvarlig rent samfunnsøkonomisk.

Plager relatert til dårlig inneklima, koster samfunnet enorme summer hvert eneste år. Bare i skole og undervisning antas det at det hver tår går tapt inntil 68 500 årsverk (tall fra Folkehelseinstituttet) blant elever og lærere på grunn av dårlig inneklima.

Tallene for helsesektoren er inntil 16 000 tapte årsverk – bare på grunn av sykefravær relatert til dårlig inneklima.

 

Tilpass etter luftmengden

Mange tar heller ikke hensyn til selve filtreringsarealet, og kjøper bare etter ren pris.

Et filter med lite filtreringsareal/få poser har gjerne en lavere innkjøpspris enn et filter med stort filterareal, men dersom arealet ikke er tilpasset luftmengden som skal gjennom filteret, bruker du også langt mer energi på dra lufta gjennom filteret.

Et filter som virker billig i innkjøp kan faktisk totalt sett koste gårdeier mye mer.

Her kan du lese mer om hvordan du velger riktig ventilasjonsfilter